لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 703
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 سمیرا رئوف حجارزرین زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
2 سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
3 مریم رئوف مقدم مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
4 محمدرضا رئوفی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
5 محمدامین رئوفی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
6 تکتم رئیس الساداتی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
7 حمید رئیس زاده بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
8 سعید رئیسی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
9 یسرا رابحی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
10 حسین راثی اروق علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
11 المیرا راجعی پلکویی مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
12 فاطمه راجی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
13 محمد راحتی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
14 میلاد راحتی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
15 مهلا راحتی قوچانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
16 حامد راحمی مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
17 اسیه راد زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
18 حامد راد پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
19 سعید رادفر زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
20 فاطمه رادفر مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
21 حسن رادمان مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
22 محمدمهدی رادمان مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
23 محمد رادمرد بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
24 حامد رادمهدی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
25 رضا رادمهر اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
26 فرزانه رادمهر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
27 عقیل رادمهر مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
28 محمداسماعیل رادنیا تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
29 حسین رادنیا جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
30 ویدا رادنیا زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
31 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
32 ارش رازبان مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
33 مریم رازدار حسابداری کارشناسی ارشد
34 عبدالله رازدشت علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
35 عاطفه رازقندی مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
36 حسین راست پور علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
37 مهناز راستن زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
38 زینت راستگار ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
39 فاطمه راستگو جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد
40 نرجس راستگو زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
41 زهرا راستگو فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
42 نجمه راستگو مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
43 سجاد راستگوی زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
44 امیر راستین حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
45 علی راستین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
46 محمد راستین یزدان ابادسفلی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
47 مهدی راسخی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)
48 عارف راشد آمار ریاضی کارشناسی ارشد
49 شهاب راشکی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
50 ماریا راشکی قلعه نو مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789101112131415   >