لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ذ

موارد یافت شده : 28
نمایش موارد 1 تا 28

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 ناصر ذاکر شوشتری الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
2 عماد ذاکری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
3 حمیده ذاکری جزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
4 فاطمه ذاکری سیس زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
5 فاطمه ذاکری فرد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
6 محمد ذاکری ویرانی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
7 حمیدرضا ذاکری پور مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
8 محبوبه ذاکرین نوبندگانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
9 داود ذبیح زاده خواجوی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
10 مریم ذبیحی علوم اقتصادی - اقتصاد پولی دکتری (Ph.D)
11 فاطمه ذقنی علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
12 محمدحسین ذوالفقارارانی حسابداری دکتری (Ph.D)
13 حمید ذوالفقاری روانشناسی دکتری (Ph.D)
14 فاطمه ذوالفقاری روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
15 نسرین السادات ذوالفقاری زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
16 جعفر ذوالفقاری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
17 بهروز ذوالفقاری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
18 مسعود ذوالفقاریان حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
19 مهدی ذوقدارمقدم آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
20 بهاره ذوقی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
21 محسن ذوقی بدراباد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
22 الهام ذوقی بیلندی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
23 فاطمه ذوقی چناربوئی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
24 گلناز ذکا فیزیک گرایش فیزیک نظری دکتری (Ph.D)
25 هومن ذکا مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
26 حمیدرضا ذکاوتی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
27 نفیسه ذکری مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
28 نعمت الله ذکی علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

صفحه :