لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,566
نمایش موارد 951 تا 1000

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
951 سیده اراسته الداغی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
952 علیرضا الداغی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
953 الضحی حسن عیسی الداودی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
954 احمدعوده عبدعون الداوودی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
955 محمد جواد جلاب الدجیلی مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
956 سعد بدای الدراجی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
957 صادق فاخر خضیر الدراجی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
958 زهیر الدرویش مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر دکتری (Ph.D)
959 نور الدریبی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
960 احمد الدلیم حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
961 ورود ایمان الدلیمی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
962 حیدر صباح مهدی الدنکجی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
963 مهند رووف جاسم محمد الدهیباوی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
964 فاطمه فوادکاظم الدورکی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
965 حیدر کریم عبدالامیر الراضی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
966 انفال محمدکاظم الربیعی آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
967 مروان الرفاعی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
968 سمر الرماحی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
969 دعاء حمیدمجید الرویشدی مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
970 حیدر کریم عامر الرکابی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
971 نورالدین سمیر مجید الرکابی مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
972 رزاق کصادکریم الزاملی تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
973 رافد الزبیدی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
974 محسن عبدالخضرمهدی الزبیدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
975 سجا سعید عبد العالی الزبیدی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
976 اکرام خضیر عباس الزبیدی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
977 تحسین صبار فیاض الزبیدی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
978 ابتهال کاظم عزره الزبیدی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
979 حسنین مهدی علوان الزبیدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
980 صبا علاوی طعمه رضا الزرکانی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
981 حیدر نعیم حمزه الزوامل زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
982 فرید ناظم جلاب الزیادی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
983 غانم محمدحاجم الزیادی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
984 جواد بلبل حمود الزیداوی حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
985 مثنی الزیداوی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
986 احمدفالح عبدالحسن الساعدی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
987 انمار هیثم نعمه الساعدی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
988 میعاد لفته عبدالکریم الساعدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
989 ابراهیم خضیر عبد الساعدی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
990 اسراء منذررشید الساعدی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
991 ایاد الساعدی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
992 محمد السالم حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
993 هانیه الستی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
994 فرقد السعدی حسابداری کارشناسی ارشد
995 ضرغام السعدی ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی (تحقیق در عملیات) کارشناسی ارشد
996 زینه عماد ناصر السعیدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
997 دعاءنذیر خضیر السعیدی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
998 جاسم محمدراضی السلطان زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
999 حیدر علی خضر السلمانی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
1000 آیات کاظم غانم السلیط زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132   >