لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 901 تا 950

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
901 حسین الامی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
902 ولاء الامیر ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
903 هدی ناظم خلباص الاهبلی حسابداری دکتری (Ph.D)
904 پروین الاهی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
905 علی حسن اسماعیل الباوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
906 ایمن لفته عبدالله البخاتی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
907 ولید خزعل جبار البختیاوی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
908 رائد سعید خضیر البدران علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
909 رافد جواد کاظم البدیری فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
910 علی عامردحام البدیری مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
911 الاء مهدی مزهر البریج زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
912 کرارطالب عوده البطاط حسابداری کارشناسی ارشد
913 محمدعدنان هاشم البطاط مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
914 حیدر البطاطی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
915 مصطفی عبدالرحیم محمدحسن البغدادی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
916 حسن هادی عبدالسجاد البلاوی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
917 حامد عبدمنشد البنده مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
918 یاسراسماعیل حسین البهادلی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
919 احمدمحمد علی ابراهیم البوالزرازیر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
920 زینب البوبیری الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
921 لقاء طه محمد البوجویره حسابداری کارشناسی ارشد
922 وائل البوحیدر زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
923 الحمزه البوسعد آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
924 علی محمد حسین البوشمینه زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
925 علاء طعیمه عبدالکاظم البوصالح مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
926 محمدرحمه محمد البوعلی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
927 مهین البوغبیش علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
928 ازهر علاء عبید البکری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
929 محمدعیسی کاظم البیاتی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
930 سجاد عصام العیبی التمیمی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
931 هدی عبدالنبی محمد التمیمی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
932 نزار علی عبود التمیمی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
933 مهندسالم هاشم الجابری بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
934 محمد الجابری حسابداری کارشناسی ارشد
935 خضر غالب فاخر الجابری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
936 عبدالحکیم فاخر فرج الجابری زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
937 عباس سعید عویز الجابری زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
938 سعاد بدن ناصر الجاسم زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
939 زینب جبار عبید الجاعد آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
940 رغده الجبان زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
941 میثم ازهر باقر الجبان مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
942 هندخلف مزعل الجبشاوی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
943 نداءعبدالرحیم شتیوی الجبوری زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
944 محمدستار راضی الجبوری مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
945 علی طالب احمد الجحیشی حسابداری کارشناسی ارشد
946 سری قاسم کیلون الجربوعی مطالعات اسلامی کارشناسی ارشد
947 عمادعبدالجلیل راضی الجزائری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
948 رنا علی ناجی الجزائری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
949 مرتضی الجعیفری حسابداری کارشناسی ارشد
950 خوله جابر مطر الجعیفری زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334   >