لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,566
نمایش موارد 901 تا 950

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
901 کرار حیدر زاجی الحاج مکی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
902 سجی سالم یوسف الحارس آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
903 شیرین توفیق علی الحافظی حسابداری کارشناسی ارشد
904 رفعت فرحان حمید الحجاج رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
905 ریاض طعمه حسین الحجاری فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
906 حسنین رحیم محمد الحریشاوی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
907 علی داخل صخیل الحسانی حسابداری کارشناسی ارشد
908 محمدسالم عبدالامیر الحسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
909 فائزه الحسن مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
910 نور الحسناوی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
911 وسن کامل عفلوک الحسناوی مدیریت - رفتارسازمانی دکتری (Ph.D)
912 محمدعبدالکاظم ناصر الحسین مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی گرایش مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
913 محمد صدام فلحی الحسینی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
914 محمد علی عبود الحسینی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
915 حسین الحسینی مهندسی برق - مخابرات (میدان) دکتری (Ph.D)
916 ایه عماد فخرالدین الحسینی مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
917 ریاض حمود موات الحفاظی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
918 سلیم الحفیان زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
919 جهاد مدلول عبید الحلفی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی دکتری (Ph.D)
920 زین العابدین صالح کریم الحلفی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دکتری (Ph.D)
921 زینب رعد احمد الحمدانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
922 فراس ریاض مراد الحمدانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
923 حسین الحمنداوی حسابداری کارشناسی ارشد
924 دموع فلاح جوده الحمیداوی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
925 احمد موسی عذیب الحنتوشی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
926 احمد الحواط تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
927 اثمارسالم زوید الحول آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
928 احمدسالم زوید الحول آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
929 مصطفی الحویزی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
930 علی محمد مظفر الحویزی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
931 لبنی الحکیم زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
932 مهدی احمد علی الحکیم مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
933 علی عبدالله حسین الحیدری مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
934 مناف محمدعلی الحیدری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
935 احمد کاظم سلمان الخاقانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
936 محسدنوری عبدالرسول الخاقانی مطالعات اسلامی کارشناسی ارشد
937 حمود علوان حمود الخزاعی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
938 علاءموفق خلیل الخزرجی مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
939 احمد عبدالامیر حسین الخزعل علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
940 زهراء عبدالکریم شرامه الخفاجی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
941 فیصل جابرفرحان الخفاجی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
942 رمله عبدالحسین علیوی الخفاجی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
943 بسام خلیل ابراهیم الخفاجی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
944 محمدنوفل عبدالمجید الخفاجی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
945 نورعبدالواحد شرامه الخفاجی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
946 بثینه عبدالکریم عبدالامیر الخفاجی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
947 عباس عاصم مطشر الخفاجی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
948 حسین محمد طارق الخیون حسابداری دکتری (Ph.D)
949 احمد الخیکانی بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی کارشناسی ارشد
950 علی حسن غازی الخیکانی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132   >