لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,559
نمایش موارد 851 تا 900

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
851 احمدمحمد علی ابراهیم البوالزرازیر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
852 زینب البوبیری الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
853 لقاء طه محمد البوجویره حسابداری کارشناسی ارشد
854 وائل فاضل عزیز البوحیدر زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
855 الحمزه البوسعد آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
856 علی محمد حسین البوشمینه زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
857 علاء طعیمه عبدالکاظم البوصالح مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
858 مهین البوغبیش علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
859 ازهر علاء عبید البکری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
860 محمدعیسی کاظم البیاتی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
861 سجاد عصام العیبی التمیمی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
862 هدی عبدالنبی محمد التمیمی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
863 نزار علی عبود التمیمی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
864 مهندسالم هاشم الجابری بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
865 محمد الجابری حسابداری کارشناسی ارشد
866 خضر غالب فاخر الجابری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
867 عبدالحکیم فاخر فرج الجابری زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
868 عباس سعید عویز الجابری زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
869 سعاد بدن ناصر الجاسم زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
870 زینب جبار عبید الجاعد آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
871 رغده الجبان زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
872 میثم ازهر باقر الجبان مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
873 هندخلف مزعل الجبشاوی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
874 نداءعبدالرحیم شتیوی الجبوری زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
875 محمدستار راضی الجبوری مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
876 علی طالب احمد الجحیشی حسابداری کارشناسی ارشد
877 سری قاسم کیلون الجربوعی مطالعات اسلامی کارشناسی ارشد
878 عمادعبدالجلیل راضی الجزائری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
879 رنا علی ناجی الجزائری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
880 مرتضی الجعیفری حسابداری کارشناسی ارشد
881 خوله جابر مطر الجعیفری زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
882 مثنی ارشد علیوی الجعیفری زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
883 منی قاسم معارج الجعیفری زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
884 زهراءمنیراحمد الجعیفری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
885 حامد کطان جواد الجلیحاوی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
886 جمعه الجمعه مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
887 هدیل الجنابی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
888 صفا زهیر عبید الجنابی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
889 زینب الجنابی فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
890 مهند الجنابی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
891 عمار حسین احمد الجنابی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
892 علی عباس طعان الجنابی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
893 نورالدین محمد ابراهیم الجناحی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
894 محمد الجهنی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
895 ازل فاضل الجوازری زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
896 نهاد عبداللطیف ناصر الحاج جاسم زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
897 کرار حیدر زاجی الحاج مکی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
898 سجی سالم یوسف الحارس آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
899 شیرین توفیق علی الحافظی حسابداری کارشناسی ارشد
900 رفعت فرحان حمید الحجاج رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132   >