لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,559
نمایش موارد 851 تا 900

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
851 سری قاسم کیلون الجربوعی مطالعات اسلامی کارشناسی ارشد
852 عمادعبدالجلیل راضی الجزائری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
853 رنا علی ناجی الجزائری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
854 مرتضی الجعیفری حسابداری کارشناسی ارشد
855 خوله جابر مطر الجعیفری زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
856 منی قاسم معارج الجعیفری زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
857 مثنی ارشد علیوی الجعیفری زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
858 حامد کطان جواد الجلیحاوی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
859 جمعه الجمعه مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
860 اخلاص غالب عبدالکاظم الجمیلی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
861 هدیل الجنابی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
862 صفا زهیر عبید الجنابی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
863 زینب الجنابی فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
864 مهند الجنابی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
865 عمار حسین احمد الجنابی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
866 علی عباس طعان الجنابی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
867 محمد الجهنی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
868 حسین الحاج احمد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
869 نهاد عبداللطیف ناصر الحاج جاسم زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
870 کرار حیدر زاجی الحاج مکی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
871 سجی سالم یوسف الحارس آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
872 شیرین توفیق علی الحافظی حسابداری کارشناسی ارشد
873 رفعت فرحان حمید الحجاج رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
874 ریاض طعمه حسین الحجاری فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
875 حسنین رحیم محمد الحریشاوی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
876 علی داخل صخیل الحسانی حسابداری کارشناسی ارشد
877 فائزه الحسن الحسن علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی دکتری (Ph.D)
878 مشتاق یوسف حنیش الحسناوی حسابداری دکتری (Ph.D)
879 نور الحسناوی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
880 وسن کامل عفلوک الحسناوی مدیریت - رفتارسازمانی دکتری (Ph.D)
881 محمدعبدالکاظم ناصر الحسین مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی گرایش مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
882 احمد محسن عبدجبار الحسینی بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
883 محمد صدام فلحی الحسینی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
884 محمد علی عبود الحسینی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
885 ایه عماد فخرالدین الحسینی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
886 حسین الحسینی مهندسی برق - مخابرات (میدان) دکتری (Ph.D)
887 ریاض حمود موات الحفاظی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
888 سلیم الحفیان زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
889 جهاد مدلول عبید الحلفی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی دکتری (Ph.D)
890 زین العابدین صالح کریم الحلفی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دکتری (Ph.D)
891 قاسم الحلو علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
892 باسم الحلو علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
893 آمال الحمامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
894 زینب رعد احمد الحمدانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
895 حسین الحمنداوی حسابداری کارشناسی ارشد
896 دموع فلاح جوده الحمیداوی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
897 علی حسین مجید الحمیده مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
898 احمد موسی عذیب الحنتوشی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
899 احمد الحواط تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
900 اثمارسالم زوید الحول آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132   >