لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 651 تا 700

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
651 محمدرضا اسکندری تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
652 حجت اسکندری حسابداری کارشناسی ارشد
653 زهرا اسکندری حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
654 حسین اسکندری مهندسی برق - مخابرات (میدان) دکتری (Ph.D)
655 زهرا اسکندری مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
656 اکرم اسکندری ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
657 امیر اسکندری ازاد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
658 مسعود اسکندری تربقان علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
659 ملیحه اسکندری تربقان علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری دکتری (Ph.D)
660 مهرنوش اسکندری تربقان علوم خاک - خاکشناسی دکتری (Ph.D)
661 زهرا اسکندری تربقان مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
662 کوروش اسکندری زنجانی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
663 فرشته اسکندری فر مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
664 فهیمه اسکندری فریمانی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
665 امیرحسین اسکندری نداف مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
666 محسن اسکندری نسب مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
667 ثمینه اسکندری نصرابادی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
668 آرمین اسکوئیان زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
669 مهسا اسکوئیان مهندسی معماری کارشناسی ارشد
670 مایده اسکوهی علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
671 محمدامین اسگندانی مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
672 ناصر اسیابان مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
673 فاطمه اسیایی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
674 مصطفی اسیایی پور مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
675 بهجت اسیون الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
676 پونه اشبک زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
677 شهربانو اشتری زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
678 بتول اشرف هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
679 شادی سادات اشرف زاده مهندسی عمران - مهندسی آب کارشناسی ارشد
680 نسرین اشرفی ترجمه دکتری (Ph.D)
681 مرتضی اشرفی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
682 یکتا اشرفی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
683 فهیمه اشرفی علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
684 فاطمه اشرفی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
685 فهیمه اشرفی ابربکوه زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
686 فرشته اشرفی احمداباد علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
687 فاطمه اشرفی زاوه مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
688 سحر اشرفیان مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
689 نیلوفر اشفته پور روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
690 زینب اشنا زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
691 مهدی اشهدی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
692 رضا اشوری مندی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
693 انسیه اشپز فلسفه کارشناسی ارشد
694 سهیلا اشکذری طوسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
695 امیرعلا اشکیانی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
696 فاطمه اشکیل شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
697 حمید اصغرزاده حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
698 احمد اصغرزاده مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام کارشناسی ارشد
699 سیده سمانه اصغری آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
700 وحیده اصغری آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >