لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,539
نمایش موارد 651 تا 700

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
651 حسینعلی اصغری متی کلایی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
652 فرحناز اصغری کاکلر روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
653 مجتبی اصفهانی آمار دکتری (Ph.D)
654 آزاده اصفهانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
655 سیدامیرحسین اصفهانی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
656 بهزاد اصلاح طلب مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
657 هدی اصلانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
658 نوید اصلانی راد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
659 مهدی اصلی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
660 ارزو اصنامی فریمانی فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
661 عاطفه اصولی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
662 ارشام اصیل مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
663 علی اصیلی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
664 مصطفی اطهری حقوق خصوصی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
665 الهه اطهری مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
666 عاطفه اطهری علاف مدیریت آموزشی دکتری (Ph.D)
667 حسام الدین اعالی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
668 زهرا اعتباری شکارسرایی زبانشناسی همگانی دکتری (Ph.D)
669 محمد اعتصام مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
670 اصغر اعتصام پور زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
671 سید خسرو اعتضاد اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
672 محمود اعتضادی جمع مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
673 افسانه اعتمادی روانشناسی دکتری (Ph.D)
674 مهری اعتمادی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
675 عباس اعتمادی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
676 زهرا اعتمادی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
677 محسن اعتمادی نیا مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
678 سارا اعرابی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
679 فایزه اعرابی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
680 یاسر اعزامی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
681 علی اعظم رجبیان روانشناسی دکتری (Ph.D)
682 محمد اعظم رجبیان علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
683 الهه اعظم رحمتی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
684 وحید اعظم شریفی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
685 نازنین اعظم نوری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
686 آیدین اعظم نوری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
687 سیده ایدا اعظمی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
688 محمود اعظمی راد علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
689 الهام اعلامی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
690 حامد اعلمی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
691 ارزو اعلمی دله زی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
692 امید اعلمی فریمانی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
693 احسان اعلمی فریمانی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
694 سیدسجاد اعمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
695 محمد اعمی ازغدی علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
696 اسما افتابی ارانی علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دکتری (Ph.D)
697 سعید افتاده علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دکتری (Ph.D)
698 نوید افتاده رحمتی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
699 کاوه افتخارنیا مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
700 سیدمرتضی افتخاری تغذیه دام دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >