لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,499
نمایش موارد 651 تا 700

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
651 آیدین اعظم نوری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
652 سیده ایدا اعظمی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
653 محمود اعظمی راد علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
654 الهام اعلامی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
655 حامد اعلمی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
656 ارزو اعلمی دله زی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
657 امید اعلمی فریمانی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
658 احسان اعلمی فریمانی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
659 سیدسجاد اعمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
660 محمد اعمی ازغدی علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
661 اسما افتابی ارانی علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دکتری (Ph.D)
662 سعید افتاده علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دکتری (Ph.D)
663 نوید افتاده رحمتی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
664 کاوه افتخارنیا مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
665 سیدمرتضی افتخاری تغذیه دام دکتری (Ph.D)
666 زینت افتخاری شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
667 نوشین افتخاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
668 امیرحسین افتخاری نسب مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
669 پونه افتخاریان علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
670 نیره افجسته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
671 فرشاد افخمی ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه هارمونیک دکتری (Ph.D)
672 نرگس افخمی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
673 رعنا افخمی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی دکتری (Ph.D)
674 سینا افخمی مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک دکتری (Ph.D)
675 حمیدرضا افخمی اردکانی علوم زمین شناسی تکتونیک دکتری (Ph.D)
676 رحیم افخمی تیموری الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
677 نیلوفر افخمی راد علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
678 مرضیه افخمی رشخواری علوم دامی - تغذیه دام دکتری (Ph.D)
679 مهدی افخمی رشخواری مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
680 سیمین دخت افرا زیست شناسی - سلولی و مولکولی دکتری (Ph.D)
681 سارا افراخته مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
682 هما افراز ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی دکتری (Ph.D)
683 مرتضی افراشته علوم سیاسی کارشناسی ارشد
684 مجید افروزه آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
685 محسن افروزه تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)
686 تکتم افروغ شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
687 عبدالوهاب افروغ علوم زمین شناسی تکتونیک دکتری (Ph.D)
688 زهرا افریجی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
689 دعاء افریجی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
690 محمد افرین علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دکتری (Ph.D)
691 اردلان افسری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
692 هادی افشار آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
693 اباذر افشار الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
694 سلمه افشار زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
695 محمد صادق افشار مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
696 فرناز افشار فروغی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
697 تینا افشار قوچانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
698 علی افشاربحراباد مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دکتری (Ph.D)
699 نگین افشارزاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
700 محمد افشارنیا مهندسی شیمی گرایش پلیمر کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >