لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 501 تا 550

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
501 عطیه اسدی حسابداری کارشناسی ارشد
502 صادق اسدی حسابداری کارشناسی ارشد
503 زهرا اسدی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
504 مولود اسدی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
505 مریم اسدی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
506 اشرف السادات اسدی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
507 مینا اسدی فیزیک گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
508 صدیقه اسدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
509 اعظم اسدی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
510 جواد اسدی مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
511 مائده اسدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
512 سعید اسدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
513 حسن اسدی بربریها اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
514 فاطمه اسدی جیزابادی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
515 حامد اسدی خارکشی حسابرسی کارشناسی ارشد
516 معصومه اسدی خضرلو مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
517 ازاده اسدی رحیم بیگی شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
518 آمنه اسدی سرداری بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
519 خدیجه اسدی شهوه مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
520 سمیه اسدی فر مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
521 منیره اسدی قلعه نی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
522 علی اسدی قلعه نی روانشناسی تربیتی دکتری (Ph.D)
523 فاطمه اسدی محمدی مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
524 رکسانا اسدی منش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
525 مرتضی اسدی کاخکی مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی دکتری (Ph.D)
526 فاطمه اسدی کرم مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
527 حسین اسدی گرجی علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل دکتری (Ph.D)
528 احمدرضا اسدیان حسابداری کارشناسی ارشد
529 فاطمه اسدیان رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی دکتری (Ph.D)
530 امیر اسدیان ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد
531 رویا اسراری تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
532 مهناز اسراری حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
533 مهدی اسراری فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
534 طیبه اسراری درح ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
535 مرضیه اسرافیلی مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی دکتری (Ph.D)
536 حسین اسعدی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
537 حجت اسعدی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
538 عاطفه اسعدی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
539 غلامرضا اسعدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
540 ثامر اسعدی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
541 ابراهیم اسعدی اسکویی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
542 محسن اسعدی نژاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
543 امیرحسن اسعدیان علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی دکتری (Ph.D)
544 محمد اسفندیار مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
545 نرگس اسفندیارپوربروجنی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
546 تهمینه اسفندیاری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
547 حمید اسفندیاری حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
548 علی اسفندیاری رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
549 محبوبه اسفندیاری ریاضی محض کارشناسی ارشد
550 اکرم اسفندیاری ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627   >