لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,541
نمایش موارد 501 تا 550

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
501 تهمینه اسفندیاری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
502 حمید اسفندیاری حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
503 علی اسفندیاری رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
504 محبوبه اسفندیاری ریاضی محض کارشناسی ارشد
505 اکرم اسفندیاری ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد
506 بهنام اسفندیاری علوم باغبانی گرایش میوه کاری دکتری (Ph.D)
507 حامد اسفندیاری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
508 سعید اسفندیاری ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
509 محمدصالح اسفندیاری بهراسمان حقوق جزاوجرم شناسی دکتری (Ph.D)
510 ساسان اسفندیاری بهراسمان مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
511 نعیمه اسفندیاری قله زو مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
512 خسرو اسفهبدی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
513 مهدی اسلام خواه مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند دکتری (Ph.D)
514 سمیه اسلام دوست مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
515 شهیرا اسلام دوست جامی شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
516 فاطمه اسلام فرد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
517 محبوبه اسلامی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
518 سمانه سادات اسلامی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
519 قاسم اسلامی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
520 مجتبی اسلامی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
521 سعیده اسلامی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
522 مهلا اسلامی زیرکی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
523 محمدجواد اسلامی زیرکی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
524 مرسده اسلامی سبزوار زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکتری (Ph.D)
525 روح الله اسلامی فرد مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
526 هادی اسلامی مقدم علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
527 فاطمه اسلامی نسب رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی کارشناسی ارشد
528 سکینه اسلامی گیسکی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
529 زهرا اسلامیان علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
530 عبدالله اسماعیل مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
531 زهره اسماعیل بیگی ماهانی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
532 ملیحه اسماعیل جامی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
533 محدثه السادات اسماعیل زاده شورکی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
534 ملیحه سادات اسماعیل شهابی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
535 احمد اسماعیل نیا ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی) کارشناسی ارشد
536 علی اسماعیل نیا مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
537 مرضیه اسماعیل پور شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
538 زهره اسماعیل پور فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
539 شیما اسماعیل پور مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
540 مهدی اسماعیل پورتروجنی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)
541 امیر اسماعیل پورزرمهری مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
542 احسان اسماعیلی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
543 اسیه اسماعیلی زیست شناسی گرایش علوم جانوری کارشناسی ارشد
544 علی محمد اسماعیلی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
545 حسین اسماعیلی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
546 قاسم اسماعیلی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی دکتری (Ph.D)
547 سیدعلیرضا اسماعیلی علوم و مهندسی آب - سازه های آبی کارشناسی ارشد
548 علی اسماعیلی مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دکتری (Ph.D)
549 صادق اسماعیلی مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
550 علی اسماعیلی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627   >