لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,456
نمایش موارد 501 تا 550

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
501 اکرم اسماعیلی اول مهندسی صنایع دکتری (Ph.D)
502 ناهید اسماعیلی ایوری ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی کارشناسی ارشد
503 زهرا اسماعیلی خوشمردان زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
504 اسفندیار اسماعیلی سرتختی مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
505 سحر اسماعیلی فیلابی مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
506 جواد اسماعیلی مقدم حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
507 رضا اسماعیلی مود الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
508 احسان اسماعیلی نصرابادی مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
509 ابراهیم اسماعیلی نژاد علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب کارشناسی ارشد
510 فهیمه اسماعیلی کریزی ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری دکتری (Ph.D)
511 حجت اسمانی اخوله الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
512 عادل اسمعیل زاده حسابداری مدیریت کارشناسی ارشد
513 شهرام اسمعیل زاده علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
514 مرتضی اسمعیل زاده خادر روابط بین الملل کارشناسی ارشد
515 بهروز اسمعیل زادگان علوم سیاسی کارشناسی ارشد
516 اذر اسمعیل زایی مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
517 زهرا اسمعیل نژاد آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
518 مریم اسمعیل نژاد زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
519 محمدمهدی اسمعیل پور الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
520 معصومه اسمعیل پورفرخانی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
521 رضا اسمعیلی آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
522 سمیه اسمعیلی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
523 زهرا اسمعیلی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد
524 شیرین اسمعیلی علوم شناختی کارشناسی ارشد
525 مرتضی اسمعیلی علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
526 الهه اسمعیلی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
527 بیتا اسمعیلی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
528 صفا اسمعیلی مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
529 محلا اسمعیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
530 معصومه اسمعیلی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
531 مجتبی اسمعیلی ابدر رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی دکتری (Ph.D)
532 محمدرضا اسمعیلی دربندی سفلی مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
533 الهه اسمعیلی ساغندی آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
534 عباس اسمعیلی سویری زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
535 فرشید اسمعیلی کاخکی مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
536 علیرضا اسمعیلیان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
537 فاطمه اسمند علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
538 رامین اسمی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
539 منصوره اسودی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
540 ثمین اسپرغم زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
541 محسن اسپو مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
542 سمیرا اسکناسی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
543 منصوره اسکندران جغرافیای سیاسی دکتری (Ph.D)
544 محمدرضا اسکندری تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
545 حجت اسکندری حسابداری کارشناسی ارشد
546 حسین اسکندری مهندسی برق - مخابرات (میدان) دکتری (Ph.D)
547 زهرا اسکندری مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
548 اکرم اسکندری ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
549 امیر اسکندری ازاد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
550 مسعود اسکندری تربقان علوم باغبانی دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >