لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 محدثه احمدمیقانی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
202 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
203 مهدی احمدنیافیض اباد ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی کارشناسی ارشد
204 محسن احمدپوربیاض مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
205 فاطمه احمدپورفدکی علوم اقتصادی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
206 مصطفی احمدی آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
207 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
208 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
209 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
210 سیدعلی احمدی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
211 میدیا احمدی بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
212 مریم احمدی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
213 سودابه احمدی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
214 احمد احمدی حسابداری دکتری (Ph.D)
215 حاجیه مریم احمدی حقوق جزاوجرم شناسی دکتری (Ph.D)
216 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
217 رویا احمدی حقوق خصوصی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
218 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری (Ph.D)
219 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
220 خیرمحمد احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
221 لطیفه احمدی ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد
222 صبغت الله احمدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
223 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
224 تکتم احمدی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
225 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
226 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
227 محمود احمدی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
228 فاطمه احمدی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی کارشناسی ارشد
229 فایزه احمدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
230 محمد احمدی مدیریت آموزشی دکتری (Ph.D)
231 حسن احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
232 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
233 فروغ احمدی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
234 راحله احمدی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
235 سیدعلی احمدی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
236 نسرین احمدی مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
237 امین احمدی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
238 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
239 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری (Ph.D)
240 سینا احمدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
241 علیرضا احمدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
242 زینب احمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
243 محمدصادق احمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
244 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
245 احمد احمدی اصل الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
246 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
247 مصطفی احمدی اهنک مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
248 زینب احمدی باغکی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
249 یاسمن احمدی بنکدار تغذیه دام دکتری (Ph.D)
250 سمیرا احمدی تیموری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131   >