لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,379
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
202 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
203 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
204 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
205 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
206 حاجی احمد احمدی روابط بین اللمل (آموزش محور) کارشناسی ارشد
207 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
208 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
209 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
210 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
211 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
212 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
213 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
214 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
215 زهرا احمدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
216 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
217 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
218 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
219 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
220 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
221 میدیا احمدی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
222 هدی احمدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
223 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
224 زهرا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
225 مجتبی احمدی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
226 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
227 سمیرا احمدی اردکانی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
228 فرناز احمدی اسکوئی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
229 احمد احمدی اصل الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث دکترای تخصصی (Ph.D)
230 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
231 محمد احمدی اکبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
232 بی بی سمیه احمدی بجستانی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
233 بهناز احمدی بنکدار ریاضی محض گرایش آنالیز دکترای تخصصی (Ph.D)
234 یاسمن احمدی بنکدار مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام کارشناسی ارشد
235 محمد احمدی پور مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
236 منصور احمدی پیرلو مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
237 هاشم احمدی تیغ چی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
238 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
239 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
240 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی ـ اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
241 مریم احمدی زهرانی مدیریت منابع انسانی دکترای تخصصی (Ph.D)
242 زهرا سادات احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
243 بی بی زهرا احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
244 علی احمدی شورک توکانلو روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
245 محبوبه احمدی طارسی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
246 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
247 محمدجواد احمدی لاهیجانی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای تخصصی (Ph.D)
248 سمیرا احمدی مقدم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
249 منیره احمدی منش مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
250 عادل احمدی نادی آمار ریاضی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728   >