چهارشنبه 5 آذر 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,479
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 امیر احسانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکترای تخصصی (Ph.D)
202 اعظم احسانی سرخ ابادی ریاضی گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
203 مهدی احسانی فریمانی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
204 کوثر احسن مقدم زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
205 مظاهر احسنی مقدم فریمان مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
206 رضا احکامی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
207 خدیجه احمد جواهری ریاضی محض گرایش جبر دکترای تخصصی (Ph.D)
208 مرجان احمد نیا باغ عباس حسابداری کارشناسی ارشد
209 حسین احمدآبادی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
210 ارزو احمدابادی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
211 فرزانه احمدپور مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
212 فریده احمدپور ماکو مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
213 میرمحمد احمدپورحسین زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
214 فرشته احمدپورسامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
215 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
216 حامد احمدزاده آمار - نظریه احتمال دکترای تخصصی (Ph.D)
217 فاطمه احمدزاده زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
218 حمیدرضا احمدزاده زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
219 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکترای تخصصی (Ph.D)
220 اسماعیل احمدزاده بیرکی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
221 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکترای تخصصی (Ph.D)
222 حمید احمدسیماب ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
223 سیدعلی احمدمیری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
224 سیده طاهره احمدنیا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
225 ندا احمدنیا ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
226 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
227 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
228 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
229 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
230 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
231 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
232 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
233 شهناز احمدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
234 بهجت احمدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
235 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
236 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
237 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
238 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
239 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
240 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
241 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
242 حاجی احمد احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
243 پریسا احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
244 سمیه احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
245 زهرا احمدی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
246 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
247 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
248 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
249 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
250 فاطمه احمدی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >

newssite3

namadpazeresh