لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,625
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
202 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
203 فاطمه احمدپورفدکی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
204 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
205 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
206 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
207 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
208 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
209 میدیا احمدی بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
210 مریم احمدی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
211 سودابه احمدی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
212 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
213 احمد احمدی حسابداری دکتری (Ph.D)
214 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
215 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
216 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری (Ph.D)
217 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
218 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
219 صبغت الله احمدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
220 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
221 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
222 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
223 تکتم احمدی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
224 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
225 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
226 فاطمه احمدی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی کارشناسی ارشد
227 فایزه احمدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
228 حسن احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
229 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
230 فروغ احمدی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
231 سیدعلی احمدی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
232 امین احمدی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
233 زهرا احمدی مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
234 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
235 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
236 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری (Ph.D)
237 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
238 سینا احمدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
239 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
240 محمد احمدی اکبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
241 زینب احمدی باغکی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
242 یاسمن احمدی بنکدار تغذیه دام دکتری (Ph.D)
243 سمیرا احمدی تیموری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
244 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
245 مهدی احمدی جلایر مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
246 سیدجواد احمدی حسینی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
247 سیدمحمد احمدی حسینی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
248 امین احمدی خیاوی مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
249 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
250 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131   >