لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,588
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 سودابه احمدی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
202 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
203 احمد احمدی حسابداری دکتری (Ph.D)
204 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
205 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
206 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری (Ph.D)
207 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
208 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
209 صبغت الله احمدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
210 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
211 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
212 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
213 تکتم احمدی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
214 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
215 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
216 فاطمه احمدی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی کارشناسی ارشد
217 حسن احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
218 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
219 فروغ احمدی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
220 سیدعلی احمدی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
221 امین احمدی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
222 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
223 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
224 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری (Ph.D)
225 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
226 سینا احمدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
227 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
228 زینب احمدی باغکی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
229 یاسمن احمدی بنکدار تغذیه دام دکتری (Ph.D)
230 سمیرا احمدی تیموری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
231 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
232 مهدی احمدی جلایر مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
233 سیدجواد احمدی حسینی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
234 سیدمحمد احمدی حسینی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
235 امین احمدی خیاوی مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
236 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
237 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
238 زهرا سادات احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
239 ریحانه احمدی شریف اباد شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
240 صبا احمدی شیخ سرمست کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
241 نادر احمدی صالح بابری انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
242 علی احمدی طایفه زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
243 فاطمه احمدی فورگ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
244 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
245 محمدجواد احمدی لاهیجانی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
246 سمیرا احمدی مقدم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
247 منیره احمدی منش مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
248 عادل احمدی نادی آمار دکتری (Ph.D)
249 رضا احمدی نسب الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
250 شاهرخ احمدی نسب عمران آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131   >