لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,542
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 صبغت الله احمدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
202 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
203 تکتم احمدی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
204 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
205 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
206 محمود احمدی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
207 فاطمه احمدی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی کارشناسی ارشد
208 محمد احمدی مدیریت آموزشی دکتری (Ph.D)
209 حسن احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
210 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
211 فروغ احمدی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
212 سیدعلی احمدی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
213 نسرین احمدی مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
214 امین احمدی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
215 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
216 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری (Ph.D)
217 سینا احمدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
218 علیرضا احمدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
219 زینب احمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
220 محمدصادق احمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
221 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
222 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
223 مصطفی احمدی اهنک مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
224 زینب احمدی باغکی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
225 ابراهیم احمدی بنه سردار جغرافیای سیاسی دکتری (Ph.D)
226 یاسمن احمدی بنکدار تغذیه دام دکتری (Ph.D)
227 فاطمه احمدی تیغ چی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
228 سمیرا احمدی تیموری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
229 مهدی احمدی جلایر مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
230 سیدجواد احمدی حسینی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
231 سیدمحمد احمدی حسینی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
232 امین احمدی خیاوی مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
233 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
234 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
235 زهرا سادات احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
236 سیدمیلاد احمدی سلیمانی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد
237 محسن احمدی شاهرخت اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
238 ریحانه احمدی شریف اباد شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
239 صبا احمدی شیخ سرمست کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
240 نادر احمدی صالح بابری انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
241 علی احمدی طایفه زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
242 فاطمه احمدی فورگ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
243 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
244 علی اکبر احمدی قبق تاز مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
245 فرزانه احمدی مقدم فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
246 جواد احمدی مقدم مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
247 منیره احمدی منش مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
248 عادل احمدی نادی آمار دکتری (Ph.D)
249 سحر احمدی نوخندان علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
250 محمدرضا احمدی نیا مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131   >