لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,354
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
202 فایزه احمدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
203 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
204 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
205 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
206 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
207 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکترای تخصصی (Ph.D)
208 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
209 صبغت الله احمدی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
210 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
211 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
212 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
213 محمد احمدی اکبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
214 زینب احمدی باغکی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
215 بی بی سمیه احمدی بجستانی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
216 عباس احمدی پارسا مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
217 محمد احمدی پور مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
218 منصور احمدی پیرلو مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
219 سمیرا احمدی تیموری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
220 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
221 مهدی احمدی جلایر مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
222 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
223 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی ـ اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
224 زهرا سادات احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
225 علی احمدی شورک توکانلو روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
226 نادر احمدی صالح بابری انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
227 محبوبه احمدی طارسی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
228 فاطمه احمدی فورگ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
229 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
230 فرزانه احمدی کاخکی مهندسی برق - الکترونیک دکترای تخصصی (Ph.D)
231 محمدجواد احمدی لاهیجانی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای تخصصی (Ph.D)
232 سمیرا احمدی مقدم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
233 منیره احمدی منش مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
234 عادل احمدی نادی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
235 رضا احمدی نسب الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
236 شاهرخ احمدی نسب عمران آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
237 سحر احمدی نوخندان علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
238 محمدرضا احمدی نیا مهندسی برق - قدرت دکترای تخصصی (Ph.D)
239 عبداله احمدی نیک روابط بین الملل کارشناسی ارشد
240 مهناز احمدی همدانی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکترای تخصصی (Ph.D)
241 چنور احمدیان زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
242 پدرام احمدیان علوم سیاسی کارشناسی ارشد
243 سعید احمدیان مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
244 منیره احمدیان مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
245 محمدحسن احمدیان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
246 ندا احمدیان باغبادرانی مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی کارشناسی ارشد
247 امیر احمدیان ثابت مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
248 نیلوفر احمدیان حسینی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
249 علی احمدیان رمکی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکترای تخصصی (Ph.D)
250 زرین احمدیان مرندیز حسابداری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728   >