دوشنبه 6 بهمن 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,525
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 مرجان احمد نیا باغ عباس حسابداری کارشناسی ارشد
202 حسین احمدآبادی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
203 فرزانه احمدپور مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
204 فریده احمدپور ماکو مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
205 فرشته احمدپورسامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
206 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
207 فاطمه احمدزاده زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
208 حمیدرضا احمدزاده زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
209 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکترای تخصصی (Ph.D)
210 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکترای تخصصی (Ph.D)
211 حمید احمدسیماب ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
212 سیده طاهره احمدنیا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
213 ندا احمدنیا ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
214 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
215 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
216 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
217 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
218 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
219 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
220 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
221 شهناز احمدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
222 بهجت احمدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
223 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
224 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
225 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
226 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
227 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
228 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
229 حاجی احمد احمدی روابط بین اللمل (آموزش محور) کارشناسی ارشد
230 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
231 پریسا احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
232 سمیه احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
233 زهرا احمدی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
234 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
235 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
236 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
237 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
238 فاطمه احمدی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
239 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
240 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
241 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
242 زهرا احمدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
243 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
244 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
245 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
246 مهدی احمدی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
247 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
248 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
249 زهرا احمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
250 میدیا احمدی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131   >

newssite3

namadsanad.r