لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,560
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری (Ph.D)
202 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
203 صبغت الله احمدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
204 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
205 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
206 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
207 تکتم احمدی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
208 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
209 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
210 فاطمه احمدی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی کارشناسی ارشد
211 حسن احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
212 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
213 فروغ احمدی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
214 سیدعلی احمدی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
215 امین احمدی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
216 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
217 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
218 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری (Ph.D)
219 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
220 سینا احمدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
221 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
222 زینب احمدی باغکی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
223 یاسمن احمدی بنکدار تغذیه دام دکتری (Ph.D)
224 سمیرا احمدی تیموری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
225 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
226 مهدی احمدی جلایر مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
227 سیدجواد احمدی حسینی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
228 سیدمحمد احمدی حسینی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
229 امین احمدی خیاوی مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
230 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
231 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
232 زهرا سادات احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
233 ریحانه احمدی شریف اباد شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
234 صبا احمدی شیخ سرمست کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
235 نادر احمدی صالح بابری انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
236 علی احمدی طایفه زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
237 فاطمه احمدی فورگ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
238 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
239 محمدجواد احمدی لاهیجانی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
240 سمیرا احمدی مقدم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
241 منیره احمدی منش مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
242 عادل احمدی نادی آمار دکتری (Ph.D)
243 رضا احمدی نسب الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
244 شاهرخ احمدی نسب عمران آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
245 محمدرضا احمدی نیا مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
246 عبداله احمدی نیک روابط بین الملل کارشناسی ارشد
247 عباس احمدی پارسا مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
248 سعید احمدی پور مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
249 فرزانه احمدی کاخکی مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
250 هدی احمدی کشنیگان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131   >