دوشنبه 31 شهريور 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,451
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 جلال احسانی بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
202 افسانه احسانی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
203 علی احسانی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
204 امیر احسانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکترای تخصصی (Ph.D)
205 اعظم احسانی سرخ ابادی ریاضی گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
206 مهدی احسانی فریمانی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
207 کوثر احسن مقدم زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
208 مظاهر احسنی مقدم فریمان مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
209 رضا احکامی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
210 خدیجه احمد جواهری ریاضی محض گرایش جبر دکترای تخصصی (Ph.D)
211 مرجان احمد نیا باغ عباس حسابداری کارشناسی ارشد
212 حسین احمدآبادی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
213 ارزو احمدابادی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
214 فرزانه احمدپور مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
215 فریده احمدپور ماکو مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
216 میرمحمد احمدپورحسین زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
217 فرشته احمدپورسامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
218 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
219 حامد احمدزاده آمار - نظریه احتمال دکترای تخصصی (Ph.D)
220 فاطمه احمدزاده زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
221 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکترای تخصصی (Ph.D)
222 اسماعیل احمدزاده بیرکی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
223 احمد احمدزاده عطایی تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
224 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکترای تخصصی (Ph.D)
225 حمید احمدسیماب ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
226 سیدعلی احمدمیری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
227 سیده طاهره احمدنیا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
228 ندا احمدنیا ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
229 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
230 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
231 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
232 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
233 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
234 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
235 شهناز احمدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
236 بهجت احمدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
237 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
238 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
239 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
240 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
241 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
242 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
243 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
244 حاجی احمد احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
245 سمیه احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
246 پریسا احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
247 زهرا احمدی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
248 عماد احمدی ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد
249 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
250 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >

newssite3logo93_2

namadpazeresh