لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,405
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
202 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
203 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
204 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
205 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
206 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
207 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
208 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
209 فایزه احمدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
210 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
211 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
212 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
213 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
214 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
215 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکترای تخصصی (Ph.D)
216 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
217 صبغت الله احمدی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
218 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
219 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
220 محمد احمدی اکبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
221 زینب احمدی باغکی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
222 بی بی سمیه احمدی بجستانی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
223 عباس احمدی پارسا مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
224 محمد احمدی پور مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
225 منصور احمدی پیرلو مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
226 سمیرا احمدی تیموری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
227 مهدی احمدی جلایر مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
228 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
229 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی ـ اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
230 زهرا سادات احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
231 علی احمدی شورک توکانلو روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
232 نادر احمدی صالح بابری انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
233 محبوبه احمدی طارسی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
234 فاطمه احمدی فورگ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
235 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
236 فرزانه احمدی کاخکی مهندسی برق - الکترونیک دکترای تخصصی (Ph.D)
237 محمدجواد احمدی لاهیجانی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای تخصصی (Ph.D)
238 سمیرا احمدی مقدم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
239 منیره احمدی منش مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
240 عادل احمدی نادی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
241 رضا احمدی نسب الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
242 شاهرخ احمدی نسب عمران آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
243 سحر احمدی نوخندان علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
244 محمدرضا احمدی نیا مهندسی برق - قدرت دکترای تخصصی (Ph.D)
245 عبداله احمدی نیک روابط بین الملل کارشناسی ارشد
246 مهناز احمدی همدانی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکترای تخصصی (Ph.D)
247 چنور احمدیان زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
248 پدرام احمدیان علوم سیاسی کارشناسی ارشد
249 سعید احمدیان مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
250 منیره احمدیان مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829   >