جمعه 8 اسفند 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,515
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 حسین احمدآبادی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
202 فرزانه احمدپور مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
203 فریده احمدپور ماکو مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
204 فرشته احمدپورسامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
205 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
206 فاطمه احمدزاده زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
207 حمیدرضا احمدزاده زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
208 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکترای تخصصی (Ph.D)
209 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکترای تخصصی (Ph.D)
210 حمید احمدسیماب ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
211 سیده طاهره احمدنیا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
212 ندا احمدنیا ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
213 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
214 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
215 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
216 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
217 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
218 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
219 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
220 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
221 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
222 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
223 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
224 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
225 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
226 حاجی احمد احمدی روابط بین اللمل (آموزش محور) کارشناسی ارشد
227 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
228 زهرا احمدی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
229 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
230 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
231 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
232 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
233 فاطمه احمدی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
234 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
235 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
236 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
237 زهرا احمدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
238 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
239 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
240 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
241 مهدی احمدی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
242 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
243 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
244 زهرا احمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
245 میدیا احمدی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
246 هدی احمدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
247 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
248 زهرا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
249 مجتبی احمدی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
250 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131   >

newssite3

namadsanad.r