لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,490
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
202 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
203 تکتم احمدی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
204 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
205 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
206 فاطمه احمدی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی کارشناسی ارشد
207 فایزه احمدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
208 حسن احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
209 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
210 فروغ احمدی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
211 سیدعلی احمدی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
212 امین احمدی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
213 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
214 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری (Ph.D)
215 سینا احمدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
216 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
217 احمد احمدی اصل الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
218 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
219 زینب احمدی باغکی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
220 یاسمن احمدی بنکدار تغذیه دام دکتری (Ph.D)
221 سمیرا احمدی تیموری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
222 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
223 مهدی احمدی جلایر مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
224 سیدجواد احمدی حسینی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
225 سیدمحمد احمدی حسینی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
226 امین احمدی خیاوی مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
227 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
228 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
229 زهرا سادات احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
230 ریحانه احمدی شریف اباد شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
231 صبا احمدی شیخ سرمست کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
232 نادر احمدی صالح بابری انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
233 علی احمدی طایفه زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
234 فاطمه احمدی فورگ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
235 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
236 محمدجواد احمدی لاهیجانی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
237 سمیرا احمدی مقدم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
238 منیره احمدی منش مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
239 عادل احمدی نادی آمار دکتری (Ph.D)
240 رضا احمدی نسب الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
241 شاهرخ احمدی نسب عمران آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
242 سحر احمدی نوخندان علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
243 محمدرضا احمدی نیا مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
244 عبداله احمدی نیک روابط بین الملل کارشناسی ارشد
245 عباس احمدی پارسا مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
246 سعید احمدی پور مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
247 فرزانه احمدی کاخکی مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
248 هدی احمدی کشنیگان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
249 بی بی ملیحه احمدی کلاته خونی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
250 مهدی احمدی یگانه مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >