پنجشنبه 6 شهريور 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,220
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
202 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
203 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
204 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
205 شهناز احمدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
206 بهجت احمدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
207 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
208 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
209 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
210 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
211 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
212 حاجی احمد احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
213 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
214 پریسا احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
215 سمیه احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
216 زهرا احمدی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
217 عماد احمدی ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد
218 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
219 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
220 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
221 فاطمه احمدی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
222 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
223 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
224 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
225 افشین احمدی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
226 زهرا احمدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
227 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
228 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
229 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
230 مهدی احمدی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
231 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
232 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
233 زهرا احمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
234 میدیا احمدی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
235 هدی احمدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
236 زهرا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
237 مجتبی احمدی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
238 سمیرا احمدی اردکانی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
239 فرناز احمدی اسکوئی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
240 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
241 بی بی سمیه احمدی بجستانی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
242 بهناز احمدی بنکدار ریاضی محض گرایش آنالیز دکترای تخصصی (Ph.D)
243 نرگس احمدی بنکدار ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد
244 یاسمن احمدی بنکدار مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام کارشناسی ارشد
245 هاشم احمدی تیغ چی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
246 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
247 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
248 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی ـ اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
249 مریم احمدی زهرانی مدیریت منابع انسانی دکترای تخصصی (Ph.D)
250 بی بی زهرا احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425   >

newssite3