لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,452
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 یاسمن احمدی بنکدار تغذیه دام دکتری (Ph.D)
202 فاطمه احمدی تیغ چی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
203 سمیرا احمدی تیموری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
204 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
205 مهدی احمدی جلایر مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
206 سیدجواد احمدی حسینی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
207 سیدمحمد احمدی حسینی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
208 امین احمدی خیاوی مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
209 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
210 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
211 زهرا سادات احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
212 سیدمیلاد احمدی سلیمانی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد
213 محسن احمدی شاهرخت اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
214 ریحانه احمدی شریف اباد شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
215 صبا احمدی شیخ سرمست کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
216 نادر احمدی صالح بابری انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
217 علی احمدی طایفه زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
218 فاطمه احمدی فورگ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
219 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
220 فرزانه احمدی مقدم فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
221 جواد احمدی مقدم مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
222 منیره احمدی منش مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
223 عادل احمدی نادی آمار دکتری (Ph.D)
224 سحر احمدی نوخندان علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
225 محمدرضا احمدی نیا مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
226 عباس احمدی پارسا مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
227 امیررضا احمدی پری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
228 سعید احمدی پور مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
229 فرزانه احمدی کاخکی مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
230 هدی احمدی کشنیگان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
231 بی بی ملیحه احمدی کلاته خونی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
232 مهدی احمدی کمال مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
233 مهدی احمدی یگانه مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
234 کسری احمدیان اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
235 جواد احمدیان علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
236 فاطمه احمدیان علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب کارشناسی ارشد
237 محمدحسن احمدیان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
238 منیره احمدیان مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
239 امیر احمدیان ثابت مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
240 نیلوفر احمدیان حسینی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
241 علی احمدیان رمکی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
242 زرین احمدیان مرندیز حسابداری کارشناسی ارشد
243 علی احمدیان یزدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
244 ملیحه اخباری جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
245 محمدرضا اختری مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
246 راحم اختری مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
247 برات اله اخرتی حقوق خصوصی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
248 شیما اخروی محبی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
249 مهدی اخلاقی بیماری شناسی گیاهی دکتری (Ph.D)
250 ارزو اخلاقی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >