لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,547
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 فاطمه احمدزاده زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
202 حمیدرضا احمدزاده زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
203 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکترای تخصصی (Ph.D)
204 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکترای تخصصی (Ph.D)
205 حمید احمدسیماب ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
206 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
207 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
208 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
209 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
210 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
211 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
212 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
213 میدیا احمدی بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی دکترای تخصصی (Ph.D)
214 مریم احمدی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکترای تخصصی (Ph.D)
215 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
216 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
217 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
218 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
219 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
220 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
221 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
222 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
223 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
224 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
225 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
226 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
227 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
228 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
229 فایزه احمدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
230 زهرا احمدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
231 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
232 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
233 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
234 فرناز احمدی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
235 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
236 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
237 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکترای تخصصی (Ph.D)
238 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
239 صبغت الله احمدی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
240 هدی احمدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
241 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
242 زهرا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
243 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
244 سمیرا احمدی اردکانی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
245 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
246 محمد احمدی اکبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
247 زینب احمدی باغکی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
248 بی بی سمیه احمدی بجستانی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
249 بهناز احمدی بنکدار ریاضی محض گرایش آنالیز دکترای تخصصی (Ph.D)
250 یاسمن احمدی بنکدار مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131   >