لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,652
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 فریدون احمدزاده زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
202 جواد احمدزاده زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
203 حمیدرضا احمدزاده زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
204 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری (Ph.D)
205 سیامک احمدزاده بزاز مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
206 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
207 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
208 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
209 فاطمه احمدپورفدکی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
210 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
211 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
212 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
213 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
214 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
215 میدیا احمدی بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
216 مریم احمدی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
217 سودابه احمدی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
218 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
219 احمد احمدی حسابداری دکتری (Ph.D)
220 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
221 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
222 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری (Ph.D)
223 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
224 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
225 صبغت الله احمدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
226 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
227 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
228 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
229 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
230 تکتم احمدی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
231 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
232 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
233 فاطمه احمدی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی کارشناسی ارشد
234 فایزه احمدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
235 حسن احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
236 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
237 فروغ احمدی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
238 سیدعلی احمدی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
239 جعفر احمدی مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
240 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
241 امین احمدی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
242 زهرا احمدی مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
243 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
244 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
245 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری (Ph.D)
246 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
247 سینا احمدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
248 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
249 محمد احمدی اکبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
250 زینب احمدی باغکی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131   >