لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,354
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
202 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
203 فایزه احمدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
204 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
205 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
206 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
207 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
208 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
209 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری (Ph.D)
210 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
211 صبغت الله احمدی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
212 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
213 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
214 محمد احمدی اکبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
215 زینب احمدی باغکی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
216 بی بی سمیه احمدی بجستانی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
217 بهناز احمدی بنکدار ریاضی محض گرایش آنالیز دکتری (Ph.D)
218 سمیرا احمدی تیموری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
219 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
220 مهدی احمدی جلایر مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
221 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
222 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی ـ اقتصادی دکتری (Ph.D)
223 زهرا سادات احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
224 علی احمدی شورک توکانلو روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
225 نادر احمدی صالح بابری انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
226 محبوبه احمدی طارسی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
227 فاطمه احمدی فورگ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
228 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
229 محمدجواد احمدی لاهیجانی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
230 سمیرا احمدی مقدم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
231 منیره احمدی منش مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
232 عادل احمدی نادی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
233 رضا احمدی نسب الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
234 شاهرخ احمدی نسب عمران آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
235 سحر احمدی نوخندان علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
236 محمدرضا احمدی نیا مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
237 عبداله احمدی نیک روابط بین الملل کارشناسی ارشد
238 مهناز احمدی همدانی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
239 عباس احمدی پارسا مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
240 محمد احمدی پور مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
241 منصور احمدی پیرلو مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
242 فرزانه احمدی کاخکی مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
243 چنور احمدیان زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
244 پدرام احمدیان علوم سیاسی کارشناسی ارشد
245 سعید احمدیان مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
246 محمدحسن احمدیان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
247 منیره احمدیان مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
248 ندا احمدیان باغبادرانی مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی کارشناسی ارشد
249 امیر احمدیان ثابت مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
250 نیلوفر احمدیان حسینی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728   >