يكشنبه 30 آذر 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,490
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 مرجان احمد نیا باغ عباس حسابداری کارشناسی ارشد
202 حسین احمدآبادی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
203 ارزو احمدابادی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
204 فرزانه احمدپور مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
205 فریده احمدپور ماکو مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
206 میرمحمد احمدپورحسین زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
207 فرشته احمدپورسامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
208 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
209 فاطمه احمدزاده زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
210 حمیدرضا احمدزاده زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
211 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکترای تخصصی (Ph.D)
212 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکترای تخصصی (Ph.D)
213 حمید احمدسیماب ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
214 سیدعلی احمدمیری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
215 سیده طاهره احمدنیا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
216 ندا احمدنیا ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
217 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
218 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
219 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
220 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
221 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
222 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
223 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
224 شهناز احمدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
225 بهجت احمدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
226 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
227 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
228 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
229 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
230 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
231 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
232 حاجی احمد احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
233 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
234 پریسا احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
235 سمیه احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
236 زهرا احمدی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
237 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
238 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
239 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
240 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
241 فاطمه احمدی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
242 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
243 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
244 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
245 زهرا احمدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
246 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
247 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
248 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
249 مهدی احمدی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
250 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >

newssite3

namadpazeresh