شنبه 8 فروردين 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,479
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 حمیدرضا احمدزاده زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
202 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکترای تخصصی (Ph.D)
203 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکترای تخصصی (Ph.D)
204 حمید احمدسیماب ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
205 سیده طاهره احمدنیا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
206 ندا احمدنیا ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
207 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
208 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
209 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
210 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
211 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
212 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
213 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
214 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
215 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
216 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
217 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
218 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
219 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
220 حاجی احمد احمدی روابط بین اللمل (آموزش محور) کارشناسی ارشد
221 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
222 زهرا احمدی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
223 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
224 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
225 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
226 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
227 فاطمه احمدی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
228 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
229 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
230 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
231 زهرا احمدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
232 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
233 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
234 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
235 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
236 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
237 میدیا احمدی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
238 هدی احمدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
239 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
240 زهرا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
241 مجتبی احمدی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
242 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
243 سمیرا احمدی اردکانی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
244 فرناز احمدی اسکوئی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
245 احمد احمدی اصل الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث دکترای تخصصی (Ph.D)
246 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
247 محمد احمدی اکبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
248 بی بی سمیه احمدی بجستانی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
249 بهناز احمدی بنکدار ریاضی محض گرایش آنالیز دکترای تخصصی (Ph.D)
250 یاسمن احمدی بنکدار مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >

newssite3

namadsanad.r