سه‌شنبه 29 مهر 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,499
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 راضیه احراری مقدم درمیان فیزیک گرایش هسته ای کارشناسی ارشد
202 هادی احرام پوش مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
203 مهدیه احسان بخش مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
204 محمدعلی احسانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
205 جلال احسانی بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
206 افسانه احسانی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
207 علی احسانی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
208 امیر احسانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکترای تخصصی (Ph.D)
209 اعظم احسانی سرخ ابادی ریاضی گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
210 مهدی احسانی فریمانی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
211 کوثر احسن مقدم زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
212 مظاهر احسنی مقدم فریمان مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
213 رضا احکامی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
214 خدیجه احمد جواهری ریاضی محض گرایش جبر دکترای تخصصی (Ph.D)
215 مرجان احمد نیا باغ عباس حسابداری کارشناسی ارشد
216 حسین احمدآبادی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
217 ارزو احمدابادی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
218 فرزانه احمدپور مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
219 فریده احمدپور ماکو مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
220 میرمحمد احمدپورحسین زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
221 فرشته احمدپورسامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
222 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
223 حامد احمدزاده آمار - نظریه احتمال دکترای تخصصی (Ph.D)
224 فاطمه احمدزاده زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
225 حمیدرضا احمدزاده زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
226 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکترای تخصصی (Ph.D)
227 اسماعیل احمدزاده بیرکی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
228 احمد احمدزاده عطایی تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
229 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکترای تخصصی (Ph.D)
230 حمید احمدسیماب ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
231 سیدعلی احمدمیری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
232 سیده طاهره احمدنیا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
233 ندا احمدنیا ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
234 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
235 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
236 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
237 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
238 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
239 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
240 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
241 شهناز احمدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
242 بهجت احمدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
243 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
244 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
245 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
246 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
247 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
248 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
249 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
250 حاجی احمد احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >

newssite3

namadpazeresh