لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,676
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 امید احمدخسروی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
202 فریدون احمدزاده زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
203 جواد احمدزاده زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
204 حمیدرضا احمدزاده زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
205 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری (Ph.D)
206 سیامک احمدزاده بزاز مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
207 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
208 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
209 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
210 فاطمه احمدپورفدکی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
211 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
212 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
213 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
214 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
215 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
216 میدیا احمدی بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
217 مریم احمدی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
218 سودابه احمدی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
219 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
220 احمد احمدی حسابداری دکتری (Ph.D)
221 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
222 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
223 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
224 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری (Ph.D)
225 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
226 فاطمه احمدی روانشناسی دکتری (Ph.D)
227 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
228 صبغت الله احمدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
229 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
230 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
231 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
232 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
233 تکتم احمدی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
234 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
235 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
236 فاطمه احمدی فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها کارشناسی ارشد
237 فایزه احمدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
238 حسن احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
239 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
240 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
241 فروغ احمدی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
242 سیدعلی احمدی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
243 جعفر احمدی مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
244 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
245 امین احمدی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
246 زهرا احمدی مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
247 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
248 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
249 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری (Ph.D)
250 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131   >