لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,668
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 فریدون احمدزاده زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
202 جواد احمدزاده زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
203 حمیدرضا احمدزاده زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
204 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری (Ph.D)
205 سیامک احمدزاده بزاز مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
206 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
207 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
208 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
209 فاطمه احمدپورفدکی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
210 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
211 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
212 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
213 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
214 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
215 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
216 میدیا احمدی بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
217 مریم احمدی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
218 سودابه احمدی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
219 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
220 احمد احمدی حسابداری دکتری (Ph.D)
221 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
222 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
223 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
224 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری (Ph.D)
225 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
226 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
227 صبغت الله احمدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
228 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
229 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
230 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
231 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
232 تکتم احمدی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
233 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
234 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
235 فاطمه احمدی فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها کارشناسی ارشد
236 فایزه احمدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
237 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
238 حسن احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
239 محمد جاوید احمدی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
240 فروغ احمدی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
241 سیدعلی احمدی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
242 جعفر احمدی مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
243 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
244 امین احمدی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
245 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
246 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
247 علی احمدی مهندسی عمران - ژئوتکنیک دکتری (Ph.D)
248 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
249 سینا احمدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
250 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131   >