لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,349
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 جواد احمدی شادمهری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
202 ریحانه احمدی شریف اباد شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
203 صبا احمدی شیخ سرمست کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
204 نادر احمدی صالح بابری انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
205 علی احمدی طایفه زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
206 فاطمه احمدی فورگ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
207 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
208 سمیرا احمدی مقدم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
209 منیره احمدی منش مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
210 عادل احمدی نادی آمار دکتری (Ph.D)
211 رضا احمدی نسب الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
212 شاهرخ احمدی نسب عمران آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
213 سحر احمدی نوخندان علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
214 محمدرضا احمدی نیا مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
215 عبداله احمدی نیک روابط بین الملل کارشناسی ارشد
216 عباس احمدی پارسا مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
217 سعید احمدی پور مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
218 فرزانه احمدی کاخکی مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
219 بی بی ملیحه احمدی کلاته خونی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
220 مهدی احمدی یگانه مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
221 کسری احمدیان اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
222 چنور احمدیان زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
223 جواد احمدیان علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
224 محمدحسن احمدیان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
225 منیره احمدیان مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
226 امیر احمدیان ثابت مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
227 نیلوفر احمدیان حسینی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
228 علی احمدیان رمکی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
229 زرین احمدیان مرندیز حسابداری کارشناسی ارشد
230 سهیلا احمدیان مسک علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
231 فرزانه احمدیان یزدی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
232 علی احمدیان یزدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
233 حیدرجبارسابط احیلی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
234 شهرام اختراعی طوسی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
235 محمدرضا اختری مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
236 راحم اختری مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
237 خدیجه اختیاری زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
238 مهدی اخلاقی بیماری شناسی گیاهی دکتری (Ph.D)
239 ارزو اخلاقی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
240 آمنه اخلاقی جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
241 مرضیه اخلاقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
242 سیدمحمد اخلاقی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
243 امیر اخلاقی ابرده مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
244 سروش اخلاقی امیری مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
245 فاطمه اخلاقی امیری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
246 الهام اخلاقی باقوجری زبانشناسی همگانی دکتری (Ph.D)
247 خیراله اخلی آمار دکتری (Ph.D)
248 اویسا اخوان خالقی علوم دامی - تغذیه دام دکتری (Ph.D)
249 فهیمه اخوان قصاب زاده ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دکتری (Ph.D)
250 بهاره اخوان مهدوی ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627   >