شنبه 3 آبان 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,499
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 هادی احرام پوش مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
202 مهدیه احسان بخش مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
203 محمدعلی احسانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
204 جلال احسانی بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
205 افسانه احسانی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
206 علی احسانی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
207 امیر احسانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکترای تخصصی (Ph.D)
208 اعظم احسانی سرخ ابادی ریاضی گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
209 مهدی احسانی فریمانی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
210 کوثر احسن مقدم زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
211 مظاهر احسنی مقدم فریمان مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
212 رضا احکامی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
213 خدیجه احمد جواهری ریاضی محض گرایش جبر دکترای تخصصی (Ph.D)
214 مرجان احمد نیا باغ عباس حسابداری کارشناسی ارشد
215 حسین احمدآبادی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
216 ارزو احمدابادی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
217 فرزانه احمدپور مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
218 فریده احمدپور ماکو مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
219 میرمحمد احمدپورحسین زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
220 فرشته احمدپورسامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
221 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
222 حامد احمدزاده آمار - نظریه احتمال دکترای تخصصی (Ph.D)
223 فاطمه احمدزاده زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
224 حمیدرضا احمدزاده زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
225 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکترای تخصصی (Ph.D)
226 اسماعیل احمدزاده بیرکی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
227 احمد احمدزاده عطایی تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
228 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکترای تخصصی (Ph.D)
229 حمید احمدسیماب ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
230 سیدعلی احمدمیری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
231 سیده طاهره احمدنیا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
232 ندا احمدنیا ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
233 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
234 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
235 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
236 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
237 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
238 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
239 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
240 شهناز احمدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
241 بهجت احمدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
242 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
243 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
244 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
245 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
246 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
247 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
248 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
249 حاجی احمد احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
250 پریسا احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >

newssite3

namadpazeresh