شنبه 2 خرداد 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,379
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
202 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
203 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
204 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
205 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
206 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
207 حاجی احمد احمدی روابط بین اللمل (آموزش محور) کارشناسی ارشد
208 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
209 زهرا احمدی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
210 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
211 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
212 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
213 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
214 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
215 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
216 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
217 زهرا احمدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
218 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
219 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
220 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
221 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
222 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
223 میدیا احمدی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
224 هدی احمدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
225 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
226 زهرا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
227 مجتبی احمدی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
228 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
229 سمیرا احمدی اردکانی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
230 فرناز احمدی اسکوئی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
231 احمد احمدی اصل الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث دکترای تخصصی (Ph.D)
232 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
233 محمد احمدی اکبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
234 بی بی سمیه احمدی بجستانی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
235 بهناز احمدی بنکدار ریاضی محض گرایش آنالیز دکترای تخصصی (Ph.D)
236 یاسمن احمدی بنکدار مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام کارشناسی ارشد
237 محمد احمدی پور مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
238 منصور احمدی پیرلو مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
239 هاشم احمدی تیغ چی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
240 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
241 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
242 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی ـ اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
243 مریم احمدی زهرانی مدیریت منابع انسانی دکترای تخصصی (Ph.D)
244 زهرا سادات احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
245 بی بی زهرا احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
246 علی احمدی شورک توکانلو روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
247 محبوبه احمدی طارسی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
248 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
249 محمدجواد احمدی لاهیجانی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای تخصصی (Ph.D)
250 سمیرا احمدی مقدم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728   >

newssite3

pazeresh.2sanad.r