دوشنبه 10 شهريور 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,307
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 فریده احمدپور ماکو مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
202 میرمحمد احمدپورحسین زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
203 فرشته احمدپورسامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
204 محمدامین احمدپورکاخک مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
205 حامد احمدزاده آمار - نظریه احتمال دکترای تخصصی (Ph.D)
206 فاطمه احمدزاده زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
207 سحر احمدزاده علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکترای تخصصی (Ph.D)
208 اسماعیل احمدزاده بیرکی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
209 راحله احمدزاده قویدل بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکترای تخصصی (Ph.D)
210 حمید احمدسیماب ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
211 سیدعلی احمدمیری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
212 سیده طاهره احمدنیا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
213 ندا احمدنیا ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
214 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
215 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
216 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
217 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
218 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
219 شهناز احمدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
220 بهجت احمدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
221 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
222 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
223 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
224 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
225 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
226 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
227 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
228 حاجی احمد احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
229 پریسا احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
230 سمیه احمدی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
231 زهرا احمدی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
232 عماد احمدی ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد
233 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
234 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
235 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
236 فاطمه احمدی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
237 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
238 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
239 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
240 افشین احمدی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
241 زهرا احمدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
242 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
243 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
244 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
245 مهدی احمدی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
246 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
247 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
248 زهرا احمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
249 میدیا احمدی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
250 هدی احمدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627   >

newssite3