چهارشنبه 10 تير 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,390
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
202 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
203 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
204 حاجی احمد احمدی روابط بین اللمل (آموزش محور) کارشناسی ارشد
205 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
206 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
207 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
208 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
209 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
210 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
211 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
212 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
213 زهرا احمدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
214 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
215 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
216 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
217 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
218 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
219 میدیا احمدی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
220 هدی احمدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
221 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
222 زهرا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
223 مجتبی احمدی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
224 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
225 سمیرا احمدی اردکانی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
226 فرناز احمدی اسکوئی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
227 احمد احمدی اصل الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث دکترای تخصصی (Ph.D)
228 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
229 محمد احمدی اکبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
230 بی بی سمیه احمدی بجستانی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
231 بهناز احمدی بنکدار ریاضی محض گرایش آنالیز دکترای تخصصی (Ph.D)
232 یاسمن احمدی بنکدار مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام کارشناسی ارشد
233 محمد احمدی پور مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
234 منصور احمدی پیرلو مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
235 هاشم احمدی تیغ چی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
236 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
237 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
238 ریحانه احمدی روحانی زمین شناسی ـ اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
239 مریم احمدی زهرانی مدیریت منابع انسانی دکترای تخصصی (Ph.D)
240 زهرا سادات احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
241 بی بی زهرا احمدی سلیمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
242 علی احمدی شورک توکانلو روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
243 محبوبه احمدی طارسی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
244 مهدی احمدی قادیکلایی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
245 محمدجواد احمدی لاهیجانی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای تخصصی (Ph.D)
246 سمیرا احمدی مقدم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
247 منیره احمدی منش مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
248 عادل احمدی نادی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
249 سید مصطفی احمدی نژاد مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) کارشناسی ارشد
250 رضا احمدی نسب الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728   >

newssite3

pazeresh.2sanad.r