دوشنبه 7 ارديبهشت 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,429
نمایش موارد 201 تا 250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 زهرا احمدنیافیض اباد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
202 محسن احمدوند الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
203 عالیه احمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
204 مریم سادات احمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
205 بتول احمدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
206 عبدالرزاق احمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
207 مینا احمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
208 مرضیه احمدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
209 احمد احمدی حسابداری دکترای تخصصی (Ph.D)
210 نبی الله احمدی حسابداری کارشناسی ارشد
211 سیدسجاد احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
212 رویا احمدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
213 فاطمه احمدی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکترای تخصصی (Ph.D)
214 حاجی احمد احمدی روابط بین اللمل (آموزش محور) کارشناسی ارشد
215 فاطمه احمدی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
216 زهرا احمدی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
217 مهدی احمدی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
218 زهرا احمدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
219 سیده مهناز احمدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
220 سید محمد رضا احمدی علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
221 فاطمه احمدی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
222 جهانشیر احمدی علوم باغبانی دکترای تخصصی (Ph.D)
223 محمد احمدی علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکترای تخصصی (Ph.D)
224 سیدمحمد احمدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
225 زهرا احمدی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
226 ساناز احمدی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
227 یاسر احمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
228 سیما احمدی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
229 عبدالله احمدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
230 ارش احمدی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی (Ph.D)
231 میدیا احمدی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
232 هدی احمدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
233 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
234 زهرا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
235 مجتبی احمدی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
236 جلیل احمدی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
237 سمیرا احمدی اردکانی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
238 فرناز احمدی اسکوئی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
239 احمد احمدی اصل الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث دکترای تخصصی (Ph.D)
240 زهرا احمدی افزادی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
241 محمد احمدی اکبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
242 بی بی سمیه احمدی بجستانی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
243 بهناز احمدی بنکدار ریاضی محض گرایش آنالیز دکترای تخصصی (Ph.D)
244 یاسمن احمدی بنکدار مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام کارشناسی ارشد
245 محمد احمدی پور مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
246 منصور احمدی پیرلو مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
247 هاشم احمدی تیغ چی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
248 نسرین احمدی جاجرم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
249 سیدجمال احمدی روئین الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
250 مریم احمدی زهرانی مدیریت منابع انسانی دکترای تخصصی (Ph.D)

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829   >

newssite3

pazeresh.2sanad.r