لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 1651 تا 1674

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1651 محمد ایمان پرست مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی گرایش مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
1652 زکیه ایمان پناه باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
1653 حامی ایمان پناه مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1654 مرتضی ایمان پور شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
1655 ساناز ایمانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
1656 نرگس ایمانی فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها کارشناسی ارشد
1657 سیما ایمانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1658 سیده الهه ایمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
1659 فاطمه ایمانی اقکاریز مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
1660 پیمان ایمانی جاجرمی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
1661 محبوبه ایمانی زاده شریف پور علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
1662 مرضیه ایمانی فر مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1663 سعیده ایمانی مقدم الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1664 حمیدرضا ایمانی مقدم توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1665 الهام ایمانی کجلار ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری دکتری (Ph.D)
1666 مسعود ایمانیان اردبیلی جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
1667 محمدحسن ایمانیه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
1668 سیدمحمدناصر ایوبی حقوق جزاوجرم شناسی دکتری (Ph.D)
1669 جواد ایوبی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1670 میرمحمد ایوبی علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی دکتری (Ph.D)
1671 سیدمحمدرضا ایوبی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
1672 سعید ایینه مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1673 کیوان ایینی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
1674 یحیی ایینی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334