لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 1551 تا 1600

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1551 محمد اکبری مقدم مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1552 محمدصادق اکبری نوقابی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
1553 علی اکبری چناری الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان دکتری (Ph.D)
1554 پیمان اکبری کلاهی طوسی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1555 مریم اکبری گورچین قلعه علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1556 سیدسعید اکبریان الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1557 زهرا اکبریان علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1558 مریم اکبریان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1559 مجید اکبریان مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
1560 هادی اکبریان مهندسی عمران - مهندسی آب دکتری (Ph.D)
1561 ذوالفقار اکبریان مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
1562 امیر اکرادفرزقی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1563 احمد اکرادی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1564 روح الله اکرامی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1565 مسعود اکرامی راد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1566 فرهاد اکرامی طلب مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
1567 الا اکرامی فرد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1568 سید مهدی اکرانی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
1569 فاطمه اکرمی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1570 احمد اکرمی علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
1571 هادی اکرمی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1572 محمدرضا اکرمی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1573 سعید اکرمی مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
1574 یاسمن اکرمی مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1575 مهران اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1576 فایزه اکرمی نژاد روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1577 احسان اکرمی نیا مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی گرایش مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
1578 محبوبه اکرمیان مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
1579 بهنام اکملی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1580 مهدی اکملی کشتان مهندسی صنایع دکتری (Ph.D)
1581 یاسر اکو فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکتری (Ph.D)
1582 روح اله اگاه فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
1583 فاطمه اگهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
1584 عاطفه ای رانلو مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1585 حسین ایاب کوشک گذر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1586 مریم ایاد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دکتری (Ph.D)
1587 مجتبی ایازخوش هوا مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
1588 سیده محدثه ایازی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
1589 ازاده ایت الهی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
1590 ثریا ایته اللهی تغذیه دام دکتری (Ph.D)
1591 نیره السادات ایتی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1592 روح اله ایتی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1593 سیمین ایران خواه زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
1594 سحر ایران نژاد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1595 محبوبه ایران پاک مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1596 سونیا ایران پور زیست شناسی - سلولی مولکولی دکتری (Ph.D)
1597 مهسا ایرانمنش رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
1598 حسام ایرانمنش رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی دکتری (Ph.D)
1599 حمیده ایرانمنش رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی دکتری (Ph.D)
1600 علی ایرانمنش علوم قرآن و حدیث دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334   >