لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 1501 تا 1550

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1501 سیدسینا اکبرزاده میری مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
1502 بهناز اکبرزاده نجار مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1503 فاطمه اکبرزاده یزدی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1504 رضا اکبرنژاد علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
1505 فاطمه اکبرنژاد علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
1506 حامد اکبرپور زبان شناسی دکتری (Ph.D)
1507 حسان اکبرپور زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
1508 امین اکبرپور مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکتری (Ph.D)
1509 محبوبه اکبرپورالمه جوقی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1510 ملیحه اکبرپوربهره زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
1511 زهره اکبری آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
1512 هانیه اکبری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1513 محمدحسین اکبری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1514 سید محمد رضا اکبری اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
1515 سیدفواد اکبری اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1516 پروین اکبری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1517 رسول اکبری الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان دکتری (Ph.D)
1518 یگانه اکبری برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
1519 ابوالفضل اکبری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
1520 فاطمه اکبری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1521 محمد اکبری حقوق جزاوجرم شناسی دکتری (Ph.D)
1522 زهرا اکبری روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1523 امیرحسین اکبری روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1524 فریبا اکبری روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
1525 محمود اکبری زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
1526 محمود اکبری شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
1527 حسین اکبری شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1528 علی اکبری علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
1529 شهرزاد اکبری علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1530 مژگان اکبری علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1531 نیما اکبری علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
1532 محسن اکبری فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکتری (Ph.D)
1533 سعید اکبری مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1534 قدسیه اکبری مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دکتری (Ph.D)
1535 ندا اکبری مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی دکتری (Ph.D)
1536 مهران اکبری مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1537 مهدی اکبری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1538 علیرضا اکبری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1539 سعید اکبری مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
1540 لیلاناز اکبری مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1541 محمدجواد اکبری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1542 مرضیه اکبری مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
1543 زهره اکبری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1544 سارا اکبری مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1545 حمیدرضا اکبری باقراباد مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1546 احسان اکبری تبار مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی کارشناسی ارشد
1547 سحر اکبری زکریا مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1548 مرجان اکبری سرشوری جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
1549 محبوبه اکبری لاکه آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
1550 احسان اکبری محمدنژاد مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334   >