لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,566
نمایش موارد 1501 تا 1550

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1501 سمانه ایروانی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
1502 ثمین ایروانی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1503 سیما ایروانی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
1504 منیر ایروانی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
1505 دانیال ایروانی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1506 مرتضی ایروانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1507 مهدی ایروانی کازار علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1508 حدیث ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1509 سمیه ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1510 رمضانعلی ایزانلو الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان دکتری (Ph.D)
1511 قاسم ایزانلو علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1512 رضا ایزانلو مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1513 زهرا ایزانلو مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد
1514 امین ایزانلو مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1515 مرتضی ایزانلو مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1516 مجید ایزد فر مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1517 مهسا ایزدخواه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1518 سارا ایزدخواه زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
1519 مجید ایزدخواه علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی کارشناسی ارشد
1520 میرشهاب الدین ایزدخواه مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
1521 فاطمه ایزدسرشت روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1522 حمیدرضا ایزدنیا علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
1523 الهه ایزدپناه محمدابادی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1524 فرزانه ایزدپناه محمدابادی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1525 مرضیه ایزدپناه کاخکی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1526 سمانه ایزدی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1527 ازاده ایزدی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
1528 لیلا ایزدی شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
1529 زینب ایزدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1530 مریم ایزدی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
1531 کاظم ایزدی مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1532 اسرا ایزدی فر مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1533 محسن ایزدی پور مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1534 محمد ایزدی گنابادی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1535 حمید ایزدیان فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1536 اعظم سادات ایزی آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
1537 سعید ایستگلدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1538 اسداله ایل بیگی زاده مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1539 سعید ایل بیگی قلعه نی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
1540 فرشته ایلانی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
1541 زکیه ایلدرابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1542 کریم ایمان قلیلو مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1543 زکیه ایمان پناه باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
1544 مرتضی ایمان پور شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
1545 ساناز ایمانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
1546 هانیه ایمانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1547 نرگس ایمانی فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها کارشناسی ارشد
1548 سیما ایمانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1549 سیده الهه ایمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
1550 فاطمه ایمانی اقکاریز مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111212223242526272829303132   >