لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,559
نمایش موارد 1451 تا 1500

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1451 زهرا اکبریان علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1452 مریم اکبریان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1453 مجید اکبریان مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
1454 هادی اکبریان مهندسی عمران - مهندسی آب دکتری (Ph.D)
1455 ذوالفقار اکبریان مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
1456 امیر اکرادفرزقی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1457 احمد اکرادی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1458 روح الله اکرامی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1459 فرهاد اکرامی طلب مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
1460 الا اکرامی فرد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1461 سید مهدی اکرانی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
1462 هادی اکرمی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1463 محمدرضا اکرمی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1464 سعید اکرمی مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
1465 یاسمن اکرمی مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1466 مهران اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1467 فایزه اکرمی نژاد روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1468 احسان اکرمی نیا مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی گرایش مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
1469 بهنام اکملی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1470 مهدی اکملی کشتان مهندسی صنایع دکتری (Ph.D)
1471 یاسر اکو فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکتری (Ph.D)
1472 روح اله اگاه فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
1473 فاطمه اگهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
1474 حسین ایاب کوشک گذر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1475 مریم ایاد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دکتری (Ph.D)
1476 مجتبی ایازخوش هوا مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
1477 سیده محدثه ایازی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
1478 ازاده ایت الهی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
1479 ثریا ایته اللهی تغذیه دام دکتری (Ph.D)
1480 نیره السادات ایتی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1481 روح اله ایتی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1482 سیمین ایران خواه زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
1483 سحر ایران نژاد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1484 محبوبه ایران پاک مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1485 سونیا ایران پور زیست شناسی - سلولی مولکولی دکتری (Ph.D)
1486 حسام ایرانمنش رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی دکتری (Ph.D)
1487 حمیده ایرانمنش رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی دکتری (Ph.D)
1488 علی ایرانمنش علوم قرآن و حدیث دکتری (Ph.D)
1489 علی ایرانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1490 حسین ایرانیان مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1491 مهسان ایرجی فر علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
1492 مرتضی ایرجی مارشک مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1493 یونس ایرندگانی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دکتری (Ph.D)
1494 سمانه ایروانی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
1495 ثمین ایروانی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1496 سیما ایروانی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
1497 منیر ایروانی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
1498 دانیال ایروانی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1499 مرتضی ایروانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1500 مهدی ایروانی کازار علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111212223242526272829303132   >