لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 1451 تا 1500

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1451 معصومه انوری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
1452 علی انوری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1453 وحید انیسی علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
1454 راضیه اهسته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1455 مریم اهنگرانی مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1456 سمیه اهنگردارابی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
1457 فرناد اهنگری مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1458 فاطمه اهنگری مینااباد بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
1459 زهرا اهنی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
1460 محمدمهدی اهوئی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1461 جواد اهوی علوم خاک - خاکشناسی دکتری (Ph.D)
1462 سروش اهوی اتشین مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
1463 رضا اوان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
1464 ذبیح الله اوحدی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
1465 نرگس اورعی گلمکانی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
1466 عطیه اورعی گلمکانی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
1467 تکتم اورعی گلمکانی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
1468 محمود اولادقره گوز علوم اقتصادی - اقتصاد نظری دکتری (Ph.D)
1469 محمد باقر اولیائی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
1470 پوریا اولیازاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک - کنترل و ارتعاشات) دکتری (Ph.D)
1471 سیدامیر اولیایی علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
1472 حسن اولیایی ترشیزی شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
1473 حسین اولیایی محمودابادی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1474 سیدمحمدکاظم اوهب یزدی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
1475 محمدحسین اوکاتی علی ابادی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
1476 محمد اویسی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1477 لادن اژدانیان مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1478 جلیل اژدرپور الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
1479 جواد اژدری برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
1480 گلناز اژدری مدیریت منابع انسانی دکتری (Ph.D)
1481 مجتبی اکاتی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) دکتری (Ph.D)
1482 شیما اکار مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1483 معصومه اکبرابادی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1484 هادی اکبرزاده زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد
1485 میثم اکبرزاده زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1486 فریده اکبرزاده زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
1487 نسترن اکبرزاده زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1488 سمانه اکبرزاده شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
1489 مرضیه اکبرزاده علوم شناختی کارشناسی ارشد
1490 مجتبی اکبرزاده فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
1491 امیر اکبرزاده مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1492 مهدی اکبرزاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی گرایش مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
1493 علی اکبرزاده مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد
1494 رضا اکبرزاده ثانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1495 نگار اکبرزاده حسینی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری (آموزش محور) کارشناسی ارشد
1496 مجید اکبرزاده خورشیدی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) دکتری (Ph.D)
1497 فایزه اکبرزاده فرخانی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1498 حمیدرضا اکبرزاده مقدم مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
1499 مریم اکبرزاده میری حسابداری مدیریت کارشناسی ارشد
1500 سیدسینا اکبرزاده میری مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334   >