لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,542
نمایش موارد 1401 تا 1450

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1401 زهرا اکبری روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1402 امیرحسین اکبری روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1403 محمود اکبری زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
1404 محمود اکبری شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
1405 حسین اکبری شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1406 علی اکبری علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
1407 شهرزاد اکبری علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1408 سارا اکبری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دکتری (Ph.D)
1409 مژگان اکبری علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1410 نیما اکبری علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
1411 اکرم اکبری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
1412 محسن اکبری فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکتری (Ph.D)
1413 سعید اکبری مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1414 قدسیه اکبری مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دکتری (Ph.D)
1415 ندا اکبری مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی دکتری (Ph.D)
1416 مهران اکبری مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1417 علیرضا اکبری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1418 سعید اکبری مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
1419 لیلاناز اکبری مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1420 محمدجواد اکبری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1421 زهره اکبری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1422 سارا اکبری مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1423 حمیدرضا اکبری باقراباد مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1424 احسان اکبری تبار مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی کارشناسی ارشد
1425 سحر اکبری زکریا مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1426 مرجان اکبری سرشوری جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
1427 محبوبه اکبری لاکه آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
1428 احسان اکبری محمدنژاد مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1429 زینب اکبری مقدم فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1430 علی اکبری چناری الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان دکتری (Ph.D)
1431 نوید اکبری چهارراه گشین بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
1432 پیمان اکبری کلاهی طوسی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1433 مریم اکبری گورچین قلعه علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1434 سیدسعید اکبریان الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1435 زهرا اکبریان علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1436 مریم اکبریان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1437 مجید اکبریان مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
1438 هادی اکبریان مهندسی عمران - مهندسی آب دکتری (Ph.D)
1439 ذوالفقار اکبریان مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
1440 امیر اکرادفرزقی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1441 احمد اکرادی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1442 روح الله اکرامی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1443 فرهاد اکرامی طلب مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
1444 الا اکرامی فرد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1445 سید مهدی اکرانی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
1446 هادی اکرمی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1447 محمدرضا اکرمی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1448 سعید اکرمی مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
1449 یاسمن اکرمی مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1450 مهران اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031   >