لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,559
نمایش موارد 1351 تا 1400

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1351 سمیه اهنگردارابی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
1352 فرناد اهنگری مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1353 فاطمه اهنگری مینااباد بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
1354 زهرا اهنی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
1355 محمدمهدی اهوئی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1356 جواد اهوی علوم خاک - خاکشناسی دکتری (Ph.D)
1357 سروش اهوی اتشین مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
1358 رضا اوان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
1359 ذبیح الله اوحدی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
1360 نرگس اورعی گلمکانی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
1361 تکتم اورعی گلمکانی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
1362 عطیه اورعی گلمکانی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
1363 عبدالحمید اوغازیان مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1364 محمود اولادقره گوز علوم اقتصادی - اقتصاد نظری دکتری (Ph.D)
1365 احسان اولادی ریاضی کاربردی - زمینه نظریه معادلات دیفرانسیل کارشناسی ارشد
1366 محمد باقر اولیائی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
1367 پوریا اولیازاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک - کنترل و ارتعاشات) دکتری (Ph.D)
1368 سیدامیر اولیایی علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
1369 حسن اولیایی ترشیزی شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
1370 حسین اولیایی محمودابادی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1371 سیدمحمدکاظم اوهب یزدی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
1372 محمدحسین اوکاتی علی ابادی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
1373 محمد اویسی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1374 لادن اژدانیان مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1375 جلیل اژدرپور الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
1376 جواد اژدری برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
1377 مائده اژدری علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
1378 گلناز اژدری مدیریت منابع انسانی دکتری (Ph.D)
1379 مجتبی اکاتی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) دکتری (Ph.D)
1380 معصومه اکبرابادی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1381 هادی اکبرزاده زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد
1382 میثم اکبرزاده زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1383 فریده اکبرزاده زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
1384 نسترن اکبرزاده زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1385 سمانه اکبرزاده شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
1386 مجتبی اکبرزاده فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
1387 امیر اکبرزاده مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1388 مهدی اکبرزاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی گرایش مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
1389 علی اکبرزاده مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد
1390 رضا اکبرزاده ثانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1391 نگار اکبرزاده حسینی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری (آموزش محور) کارشناسی ارشد
1392 فایزه اکبرزاده فرخانی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1393 حمیدرضا اکبرزاده مقدم مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
1394 مریم اکبرزاده میری حسابداری مدیریت کارشناسی ارشد
1395 بهناز اکبرزاده نجار مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1396 فاطمه اکبرزاده یزدی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1397 رضا اکبرنژاد علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
1398 فاطمه اکبرنژاد علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
1399 حامد اکبرپور زبان شناسی دکتری (Ph.D)
1400 حسان اکبرپور زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111212223242526272829303132   >