لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 1351 تا 1400

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1351 عطا امیری مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
1352 محمد امیری مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
1353 دانش امیری مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1354 سیدمحمد امیری بایگی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1355 الهام امیری خبوشان علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک دکتری (Ph.D)
1356 حمیده امیری دلویی زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی) کارشناسی ارشد
1357 روح اله امیری دلویی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
1358 مهدی امیری شادمهری شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
1359 سمانه امیری معلا مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1360 سیده مینا امیری مقدم شیروان زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1361 پریسا امیری مندی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1362 سعید امیری نسب سرابی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1363 طیبه امیری پارسا فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکتری (Ph.D)
1364 فاطمه امیری پور مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1365 سیده هما امیری کاریزکنی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1366 محبوبه سادات امیریان روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1367 محبوبه امیریان چنار علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1368 مهتاب امیریوسفی مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
1369 فاطمه امین فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
1370 آرزو امین خندقی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
1371 الهه امین زاده کوچه باغی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی کارشناسی ارشد
1372 هانیه امین شریعتی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1373 محمدوحید امین صفایی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1374 هدیه امین طوسی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1375 اسیه امینی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1376 راضیه امینی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
1377 محمودرضا امینی تغذیه دام دکتری (Ph.D)
1378 عالیه امینی حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1379 سمیع الله امینی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1380 سعیده امینی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی دکتری (Ph.D)
1381 سیدجلال امینی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
1382 نرگس امینی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
1383 مسعود امینی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
1384 محمدعلی امینی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
1385 محمدقاسم امینی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1386 محمود امینی شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
1387 مهدی امینی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1388 تکتم امینی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1389 زینب امینی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1390 علی امینی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1391 سیدعلیرضا امینی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی کارشناسی ارشد
1392 حمزه امینی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1393 رضا امینی مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
1394 محمدمهدی امینی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1395 امیر امینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1396 سمانه امینی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک ، کنترل و ارتعاشات دکتری (Ph.D)
1397 علی امینی مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
1398 ربابه امینی مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور کارشناسی ارشد
1399 شروین امینی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)
1400 طیبه امینی اشکوری زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی ) دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334   >