لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,501
نمایش موارد 1251 تا 1300

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1251 طیبه امینی اشکوری زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی ) دکتری (Ph.D)
1252 سمیرا امینی بازیانی علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
1253 فهیمه امینی راد مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
1254 زهرا امینی روشن تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی دکتری (Ph.D)
1255 معصومه امینی زاده آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
1256 میلاد امینی زاده اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
1257 سمانه امینی مشهدی علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت دکتری (Ph.D)
1258 مهری امینی کمرودی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
1259 اکرم امینیان فیزیولوژی کارشناسی ارشد
1260 فریده امینیان طوسی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
1261 مصطفی امینیان مقدم مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1262 احسان انامرادی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1263 سیداحمد انتخاب الموذن حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1264 علی انتظارعرب زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
1265 ازاده انتظاری بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی دکتری (Ph.D)
1266 مهدیه انتظاری ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی) کارشناسی ارشد
1267 سروش انتظاری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1268 اکرم انتظاری مهدی آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک (آموزش محور) کارشناسی ارشد
1269 علیرضا انتظامی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
1270 فاطمه انجامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1271 بهاره انجم شعاع مشاوره دکتری (Ph.D)
1272 امین انجم شعاع مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) دکتری (Ph.D)
1273 لعیا انجیلی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1274 زهره اندیشه روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1275 مژگان انسان مدیریت صنعتی گرایش تولید(آموزش محور) کارشناسی ارشد
1276 مهرانگیز انسان مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
1277 سیده فاطمه انصارمحمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1278 رضا انصاری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
1279 زینب انصاری زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی کارشناسی ارشد
1280 سیدمحمدمنیر انصاری علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1281 منصور انصاری مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
1282 محمد انصاری مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1283 اشکان انصاری مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
1284 فهیمه انصاری رام مهندسی برق - مخابرات (سیستم) دکتری (Ph.D)
1285 احمد انصاری فر آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
1286 الهام انصاری فر علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1287 احمد انصاری فرد مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
1288 سمیه انصاری محسنی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
1289 حسین انصاری نیا مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
1290 سمیرا انصاری پور مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1291 ابراهیم انصاریان مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1292 زهرا انصاریان مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1293 علی انعامی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1294 شادی انفرادی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
1295 حسین انفرادی حسن اباد علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1296 مهدی انواری نسب فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1297 معصومه انوری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
1298 علی انوری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1299 وحید انیسی علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
1300 راضیه اهسته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031   >