لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,557
نمایش موارد 1251 تا 1300

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1251 الهام امیری مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
1252 محمد امیری مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
1253 سیدمحمد امیری بایگی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1254 الهام امیری خبوشان علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک دکتری (Ph.D)
1255 روح اله امیری دلویی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
1256 سمانه امیری معلا مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1257 سیده مینا امیری مقدم شیروان زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1258 پریسا امیری مندی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1259 سعید امیری نسب سرابی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1260 طیبه امیری پارسا فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکتری (Ph.D)
1261 فاطمه امیری پور مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1262 سیده هما امیری کاریزکنی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1263 محبوبه سادات امیریان روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1264 محبوبه امیریان چنار علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1265 مهتاب امیریوسفی مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
1266 سیدحمید امین حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1267 فاطمه امین فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
1268 احمد فایق امین فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
1269 آرزو امین خندقی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
1270 الهه امین زاده کوچه باغی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی کارشناسی ارشد
1271 هانیه امین شریعتی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1272 محمدوحید امین صفایی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1273 هدیه امین طوسی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1274 اسیه امینی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1275 راضیه امینی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
1276 محمودرضا امینی تغذیه دام دکتری (Ph.D)
1277 عالیه امینی حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1278 سعیده امینی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی دکتری (Ph.D)
1279 سیدجلال امینی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
1280 مسعود امینی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
1281 محمدعلی امینی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
1282 محمدقاسم امینی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1283 مهدی امینی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1284 تکتم امینی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1285 زینب امینی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1286 علی امینی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1287 سیدعلیرضا امینی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی کارشناسی ارشد
1288 رضا امینی مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
1289 محمدمهدی امینی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1290 سمانه امینی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک ، کنترل و ارتعاشات دکتری (Ph.D)
1291 علی امینی مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
1292 ربابه امینی مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور کارشناسی ارشد
1293 شروین امینی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)
1294 طیبه امینی اشکوری زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی ) دکتری (Ph.D)
1295 سمیرا امینی بازیانی علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
1296 فهیمه امینی راد مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
1297 زهرا امینی روشن تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی دکتری (Ph.D)
1298 معصومه امینی زاده آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
1299 میلاد امینی زاده اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
1300 بهروز امینی سورانی فیزیک گرایش هسته ای کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132   >