لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 1251 تا 1300

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1251 محسن الهی نژاد علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
1252 نسرین الهی نیا مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
1253 جلیل الهی چورن مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
1254 محمود الهیاری فرد علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1255 اسامه ناصر والی الوائلی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
1256 هدی یحیی مکی الواجد مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
1257 جعفرعلی مهدی الکشیش مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
1258 علی الکعبی حقوق خصوصی دکتری (Ph.D)
1259 کرارعلی حسین الکعبی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1260 معصومه الکنانی حقوق خصوصی دکتری (Ph.D)
1261 هوی حامد هادی الکنانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1262 صباح حسن جمعه الکنانی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1263 امجد حامد لفته الکنانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1264 علی الکورجی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1265 خلیل الله الکوزائی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1266 بهنام الیاس پور علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1267 محمدعلی رزاق الیاسری جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
1268 ایاز الیاسری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1269 سمیه الیان برین حسابداری کارشناسی ارشد
1270 علیرضا الیجه باف خیابانی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد
1271 هیثم هادی طالب الیساری حسابداری کارشناسی ارشد
1272 حسین علی عبدالله الیعقوبی آمار دکتری (Ph.D)
1273 اکرم اماده جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
1274 علی امارلو زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
1275 ساراسادات امام جمعه قدسی نیا شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
1276 نرجس امام دادی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
1277 نسرین امام دادی علی اباد زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
1278 بهناز امام دوست لیوار مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1279 محمد امام وردی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن کارشناسی ارشد
1280 عباسعلی امام وردی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1281 علی اماموردی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1282 علی امامی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
1283 نازنین امامی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1284 شاندیز امامی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
1285 محمد علی امامی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1286 ملیکا امامی ترشیزی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1287 رضا امامی دوست اباد مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد
1288 حمید امامی شکیب زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1289 سعید امامی فر علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
1290 سیده سمیه امامی میبدی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1291 بهاره امامی کبودگنبد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1292 تکتم امامی کشفی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
1293 سیدمحمدرضا امامیان شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
1294 ایدا امامیان مهندسی معماری کارشناسی ارشد
1295 احمد امامیان مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1296 سیدعلی امامیان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1297 فاطمه امانتی سیف اباد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
1298 زهرا امانی آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک (آموزش محور) کارشناسی ارشد
1299 فاطمه امانی باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
1300 عباس امانی ریاضی کاربردی زمینه آموزش ریاضی دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334   >