لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 1201 تا 1250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1201 شیرین عبدالخالق هادی الموالی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1202 محمد اسعد محمود الموسوی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1203 حسین الموسوی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1204 جواد کاظم حمید الموسوی زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
1205 فرقان باسم محمد الموسوی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1206 احمدعیسی عبود الموسوی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1207 احمد هاشم مرتضی الموسوی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1208 حنان هاشم عبد المولی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1209 محمد سایل جهیز المکصوصی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1210 زهرا عبدالعزیز عبدالکریم المیاحی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1211 ابوالفضل المیاحی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1212 سلام عبداللامیراحمد الناصر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1213 علی عبد الزهره مجید الناصری زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1214 سالم دعدع نایف النایف آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1215 حیدر النجار شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1216 مصطفی شهاب احمد النزامی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1217 دعاء النصار ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
1218 خالد النصار فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
1219 ظلال النعمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
1220 سیف حاتم عبدعلی النعمانی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
1221 علی توفیق جمیل النفاخ حسابداری دکتری (Ph.D)
1222 رضا اله ابادی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1223 زهرا اله داد علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1224 ادریس اله دادی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1225 وجیهه اله دادی زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
1226 شیرین اله دادی هزار خوشه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
1227 صفورا اله وردی حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1228 مریم اله یار مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1229 احسان اله یاری مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
1230 احمد اله یاری بوزنجانی مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی دکتری (Ph.D)
1231 عبدالله الهام حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1232 امیر الهامی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
1233 جمال الهامی نیا ریاضی محض گرایش گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
1234 بهناز الهامی نیا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1235 احمد راهی جیاد الهلال آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
1236 میعادجبارصاحب الهلالی فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
1237 فوزیه الهماشی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1238 فرح الهماشی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1239 ایسرنعمت سعید الهموندی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1240 رشا احمد سعید الهنداوی حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1241 فرشته الهوردی زاده ممقانی علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1242 رویا الهی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1243 علی الهی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1244 مهدی الهی علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری دکتری (Ph.D)
1245 هدیه الهی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1246 محمد الهی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1247 محجوبه الهی باغان علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
1248 نفیسه الهی خراسانی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
1249 سمیه الهی راد اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1250 نسرین الهی فرگی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334   >