لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,559
نمایش موارد 1151 تا 1200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1151 فرح الهماشی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1152 ایسرنعمت سعید الهموندی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1153 رشا احمد سعید الهنداوی حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1154 فرشته الهوردی زاده ممقانی علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1155 رویا الهی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1156 علی الهی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1157 مهدی الهی علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری دکتری (Ph.D)
1158 هدیه الهی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1159 محمد الهی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1160 محجوبه الهی باغان علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
1161 نفیسه الهی خراسانی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
1162 نسرین الهی فرگی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1163 محسن الهی نژاد علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
1164 نسرین الهی نیا مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
1165 جلیل الهی چورن مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
1166 محمود الهیاری فرد علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1167 هدی یحیی مکی الواجد مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
1168 جعفرعلی مهدی الکشیش مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
1169 امیر احمد عبید الکصرات زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1170 علی الکعبی حقوق خصوصی دکتری (Ph.D)
1171 معصومه الکنانی حقوق خصوصی دکتری (Ph.D)
1172 هوی حامد هادی الکنانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1173 حیدر عبدالجبار بحر الکنانی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
1174 صباح حسن جمعه الکنانی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1175 خلیل الله الکوزائی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1176 بهنام الیاس پور علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1177 محمدعلی رزاق الیاسری جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
1178 ایاز الیاسری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1179 سمیه الیان برین حسابداری کارشناسی ارشد
1180 علیرضا الیجه باف خیابانی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد
1181 هیثم هادی طالب الیساری حسابداری کارشناسی ارشد
1182 حسین علی عبدالله الیعقوبی آمار دکتری (Ph.D)
1183 اکرم اماده جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
1184 ساراسادات امام جمعه قدسی نیا شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
1185 نرجس امام دادی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
1186 بهناز امام دوست لیوار مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1187 محمد امام وردی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن کارشناسی ارشد
1188 عباسعلی امام وردی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1189 علی اماموردی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1190 علی امامی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
1191 شاندیز امامی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
1192 ملیکا امامی ترشیزی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1193 رضا امامی دوست اباد مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد
1194 حمید امامی شکیب زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1195 سعید امامی فر علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
1196 سیده سمیه امامی میبدی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1197 تکتم امامی کشفی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
1198 سیدمحمدرضا امامیان شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
1199 ایدا امامیان مهندسی معماری کارشناسی ارشد
1200 احمد امامیان مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132   >