لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,561
نمایش موارد 1101 تا 1150

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1101 حنین المجمعی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1102 محمد خلف عبدالله المحمد ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی دکتری (Ph.D)
1103 رسل حسین علی المحمودی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
1104 محمد المحنا مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1105 علی کریم ناصر المحنه زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1106 عبدالسلام حمادی عویز المحنه زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1107 سامر المحیسن مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1108 علی حسن درجال المذکوری آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
1109 فاضل شیحان لکن المساعد آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1110 محمدسعید حسن سعید المسلماوی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1111 محمدعلوان جاسم المطور مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1112 فاطمه المعصومه آمار دکتری (Ph.D)
1113 عبدالخالق المفضل علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1114 حمزه غیثان جاید الملغوث حسابداری کارشناسی ارشد
1115 صغاءعبدالکاظم مطهر المنصراوی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1116 سجاد کریم جاسم المنصراوی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
1117 مصطفی عبدالحسین علی المنصوری حسابداری دکتری (Ph.D)
1118 محمود المهدی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1119 شیرین عبدالخالق هادی الموالی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1120 محمد اسعد محمود الموسوی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1121 حسین الموسوی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1122 جواد کاظم حمید الموسوی زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
1123 فرقان باسم محمد الموسوی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1124 حنان هاشم عبد المولی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1125 محمد سایل جهیز المکصوصی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1126 دعاء طالب زیدان المکصوصی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1127 زهرا عبدالعزیز عبدالکریم المیاحی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1128 ابوالفضل المیاحی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1129 سلام عبداللامیراحمد الناصر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1130 علی عبد الزهره مجید الناصری زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1131 سالم دعدع نایف النایف آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1132 حیدر النجار شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1133 دعاء النصار ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
1134 خالد النصار فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
1135 ظلال النعمانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
1136 سیف حاتم عبدعلی النعمانی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
1137 علی توفیق جمیل النفاخ حسابداری دکتری (Ph.D)
1138 رضا اله ابادی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1139 زهرا اله داد علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1140 ادریس اله دادی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1141 وجیهه اله دادی زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
1142 شیرین اله دادی هزار خوشه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
1143 محمد اله وردی حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1144 مریم اله یار مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1145 احسان اله یاری مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
1146 حیدرجبارکاظم الهاشمی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
1147 عبدالله الهام حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1148 جمال الهامی نیا ریاضی محض گرایش گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
1149 بهناز الهامی نیا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1150 احمد راهی جیاد الهلال آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132   >