لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,677
نمایش موارد 1101 تا 1150

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1101 حسام الشویلی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1102 لیث حسین هادی الشیبه زیست فناوری میکروبی کارشناسی ارشد
1103 عبدالله الشیخ عبدالله مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1104 محمد عبدالحرمحمد الشیخ علی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1105 انسیه الصاقی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی کارشناسی ارشد
1106 علاء الدین الصالح علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
1107 صبیح الصالحی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1108 عرفان خلیل ابراهیم الصباغ مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1109 عمار صلاح الدین مهدی الصفار مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1110 وداد خلف ضریس الصنکور مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1111 رعد الطلپیاوی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1112 ابتهال علی الطیاوی الطیاوی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1113 عبدالله الظاهر شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
1114 عقیل میری محمد العابدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1115 یاسر محمد عبد العابدی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1116 لیث العامری ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
1117 حکمت محمد حسن العامری مهندسی برق - مخابرات (میدان) دکتری (Ph.D)
1118 اوس جواد العامری العامری مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1119 عدی عبدعون سالم العامری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1120 علاوی العامری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1121 احمد توفیق عطوان العبادی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1122 فاضل محمدجواد کاظم العبادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1123 علی سعد محمد العبد حسابداری دکتری (Ph.D)
1124 سرارمحمود کاظم العبدلی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1125 خالد العبسی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
1126 مصطفی فالح یونس العبود مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1127 اسامه العبودی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
1128 رغید جاسم محمد العبید زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1129 ریام حسن علی العبید زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1130 غزوان صالح محمد العبیدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1131 علی عباس جاسم العبیدی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1132 سمیه عبدالحسین رزوقی العبیدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1133 احمد العتابی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1134 علی حسن حمزه العجباوی مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
1135 مصطفی حمیدعبدالساده العجمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1136 علی طالب مهدی العجیلی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
1137 بشری قاسم ضمد العذاری زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1138 علی العرداوی حقوق جزاوجرم شناسی دکتری (Ph.D)
1139 مقداد ریاض العزاوی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1140 عمار العزاوی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1141 احمد العزیباوی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
1142 نوال عبدالکریم صالح العسکر مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1143 شهد قیس عبدالقادر العطبی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1144 عبدالستار جبار سلمان العطیه علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1145 عبدالعظیم میری محمد العماری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1146 سلیمه نجم عبدالله العماری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1147 محمدحمودمحمد العمشاوی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1148 سیف العمیدی حسابداری کارشناسی ارشد
1149 ابتهال هاشم عزیز العمیری شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1150 حیدر رشید حسن العنزی بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334   >