لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,566
نمایش موارد 1001 تا 1050

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1001 حسین کریم بادی الشرهانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1002 مریم الشریفی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1003 صفاء ماجدفخری الشریفی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1004 بهاء هادی خلیف الشمامطه مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1005 احلام ظاهر محسن الشمرتی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1006 دعاء فارس علی الشمری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1007 سمانمیر کریم الشمری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1008 سحر الشمری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1009 انتخاب حمید عبد الشویلی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
1010 علی حیدر الشویلی زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1011 لیث حسین هادی الشیبه زیست فناوری میکروبی کارشناسی ارشد
1012 عبدالله الشیخ عبدالله مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1013 محمد عبدالحرمحمد الشیخ علی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1014 علاء الدین الصالح علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
1015 صبیح الصالحی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1016 عرفان خلیل ابراهیم الصباغ مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1017 عمار صلاح الدین مهدی الصفار مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1018 ازهر ابراهیم کریم الطائی مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1019 رعد الطلپیاوی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1020 ابتهال علی الطیاوی الطیاوی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1021 عبدالله الظاهر شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
1022 فاتن محمد حسین العائد العائد آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1023 عقیل میری محمد العابدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1024 یاسر محمد عبد العابدی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1025 زیدون حسین کریم العاصمی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1026 لیث العامری ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
1027 حکمت محمد حسن العامری مهندسی برق - مخابرات (میدان) دکتری (Ph.D)
1028 اوس جواد العامری العامری مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1029 عدی عبدعون سالم العامری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1030 علاوی العامری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1031 احمد توفیق عطوان العبادی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1032 علی سعد محمد العبد حسابداری دکتری (Ph.D)
1033 سرارمحمود کاظم العبدلی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1034 خالد العبسی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
1035 مصطفی فالح یونس العبود مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1036 اسامه العبودی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
1037 ریام حسن علی العبید زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1038 رغید جاسم محمد العبید زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1039 غزوان صالح محمد العبیدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1040 علی عباس جاسم العبیدی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1041 احمد العبیدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1042 احمد العتابی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1043 زهراء کاظم علی العتبی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1044 علی طالب مهدی العجیلی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
1045 بشری قاسم ضمد العذاری زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1046 ابراهیم العذاری علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1047 علی العرداوی حقوق جزاوجرم شناسی دکتری (Ph.D)
1048 مقداد ریاض العزاوی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1049 عمار العزاوی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1050 احمد العزیباوی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132   >