لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,677
نمایش موارد 1001 تا 1050

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1001 مصطفی الحویزی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1002 لبنی الحکیم زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1003 مهدی احمد علی الحکیم مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1004 علی عبدالله حسین الحیدری مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1005 محسدنوری عبدالرسول الخاقانی مطالعات اسلامی کارشناسی ارشد
1006 حمود علوان حمود الخزاعی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1007 عبدالجبار الخزاعی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1008 علاءموفق خلیل الخزرجی مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1009 احمد عبدالامیر حسین الخزعل علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1010 احمد علی طالب الخزعلی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1011 زهراء عبدالکریم شرامه الخفاجی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1012 عباس افریح جازع الخفاجی حسابداری کارشناسی ارشد
1013 فیصل جابرفرحان الخفاجی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1014 رمله عبدالحسین علیوی الخفاجی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1015 محمدنوفل عبدالمجید الخفاجی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1016 حسن عبیس علی الخفاجی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1017 نورعبدالواحد شرامه الخفاجی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1018 احمد قادرمسیری الخفاجی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1019 بثینه عبدالکریم عبدالامیر الخفاجی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1020 عباس عاصم مطشر الخفاجی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1021 حسین محمد طارق الخیون حسابداری دکتری (Ph.D)
1022 احمد الخیکانی بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی کارشناسی ارشد
1023 سیده اراسته الداغی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
1024 علیرضا الداغی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1025 الضحی حسن عیسی الداودی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1026 احمدعوده عبدعون الداوودی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1027 محمد جواد جلاب الدجیلی مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1028 سعد بدای الدراجی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
1029 صادق فاخر خضیر الدراجی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1030 زهیر الدرویش مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر دکتری (Ph.D)
1031 نور الدریبی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1032 احمد الدلیم حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1033 ورود ایمان الدلیمی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1034 حیدر صباح مهدی الدنکجی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1035 مهند رووف جاسم محمد الدهیباوی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
1036 فاطمه فوادکاظم الدورکی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1037 حیدر کریم عبدالامیر الراضی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1038 انفال محمدکاظم الربیعی آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
1039 شمس الربیعی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1040 مروان الرفاعی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1041 سمر الرماحی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1042 دعاء حمیدمجید الرویشدی مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
1043 حیدر کریم عامر الرکابی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1044 نورالدین سمیر مجید الرکابی مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1045 حازم محمدعلی عیسی الرکابی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1046 رزاق کصادکریم الزاملی تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
1047 رافد الزبیدی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1048 محسن عبدالخضرمهدی الزبیدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1049 سجا سعید عبد العالی الزبیدی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1050 اکرام خضیر عباس الزبیدی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334   >