لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 172
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 ایزدی علی آبادی - هاشم حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
2 حسینی - سیدمحمدجواد حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
3 رضائی رودمعجنی - علی حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
4 عباس زاده دربانی - زهرا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
5 فلاحی اخلمد - علیرضا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
6 احمدی - کبری حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
7 صبوریان - ناهید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
8 صفائی - صالح حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
9 عبدی زاده خادر - محمدعلی حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
10 نیک بخت - فرشید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
11 یعقوبی - محمد حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
12 سعادت علیجانی - سیدعلیرضا حوزه ریاست دانشگاه اداره روابط عمومی
13 احمدی لداری - محمدباقر حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
14 ایرجی نیا - حمیده حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
15 برامکی یزدی - نفیسه حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
16 ضیائی - سیدجواد حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
17 غفوریان ابدی - احمد حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
18 گندمکار - مجید حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
19 احمدی - سیدحسن حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
20 ایمن شهیدی - مرتضی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
21 حاصل طلب شورچه - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
22 حافظی - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
23 سیدموسوی - بی بی حمیده حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
24 طاهری - علی اکبر حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
25 قاسم زاده - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
26 مقدسیان - جعفر حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
27 موسمی - جمال حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
28 موسمی - محمدرضا حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
29 بصیر فیض آبادی - بی بی زهرا حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
30 جعفریان راد - سیدمحمدجعفر حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
31 جهان - علی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
32 رضایی مقدم - لیلا حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
33 هدایتی باویل - مصطفی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
34 پیوندی - علی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی
35 حسن زاده مبینی - میترا حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی
36 حسینی طباطبائی - فاطمه حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی
37 حیدرزاده مشهدی - محسن حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی
38 حاجی زاده - نرگس حوزه ریاست دانشگاه اداره انتظامات
39 توکلی نیک - محمد مدیریت حراست اداره انتظامات
40 چناری - مسعود مدیریت حراست اداره انتظامات
41 رمضان زاده سیدآباد - حجت مدیریت حراست اداره انتظامات
42 شافعی - ایوب مدیریت حراست اداره انتظامات
43 فولادی‌کهنه‌اوغاز - اسدالله‌ مدیریت حراست اداره انتظامات
44 مصطفی زاده مشهدی - قربانعلی مدیریت حراست اداره انتظامات
45 منتظری - سیدمحسن مدیریت حراست اداره انتظامات
46 نداف شرقی - محمدرضا مدیریت حراست اداره انتظامات
47 کربلائی نجف تبریزی - معصومه دفتر ریاست و روابط عمومی اداره روابط عمومی
48 علیمرادی - محمدعلی اداره انتظامات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
49 فرهمندشورچه - غلامرضا اداره انتظامات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
50 پیوندی جهان آبادی - محمدرضا اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی

صفحه :

    1234   >