لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6
نمایش موارد 1 تا 6

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 عمواوغلی رحیمی - سان مهربان دانشکده معماری و شهرسازی حوزه ریاست دانشکده
2 هادی - صغری دانشکده معماری و شهرسازی حوزه ریاست دانشکده
3 مشکین فام - ذبیح الله دانشکده معماری و شهرسازی اداره امورعمومی
4 رازدان‌ - علی‌ دانشکده معماری و شهرسازی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
5 نادری پور - اعظم دانشکده معماری و شهرسازی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
6 یوسف زاده - علیرضا دانشکده معماری و شهرسازی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

صفحه :