لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 12
نمایش موارد 1 تا 12

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 ترابی - امرا.. دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
2 حاجبی - محمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
3 روحبخش فراغتی - عزیزالله دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
4 سعادتی - محمدرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
5 شاهرخی - ابوالفضل دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
6 ظفرواحدیان - کاظم دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
7 نیکوکار - شهیداحمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
8 وحیدیان - علی اکبر دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
9 پرسنده‌داد - غلامرضا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
10 داروغه‌ - محمد دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
11 صادقی‌ - حمید دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
12 علیزاده - سهیلا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی

صفحه :