لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 112
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 مالداری - ابراهیم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
2 ماهوتی - امیر دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
3 متقیان - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
4 مجدی - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
5 مجیدی - مسعود دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
6 مجیدی بهابادی - سیدمهدی دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
7 محروقی - سمیرا دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
8 محسنی خلیل آباد - صبیحه مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
9 محسنی خلیل آبادی - زکیه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
10 محمدخانی باجگیران - برات اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
11 محمدخانی باجگیران - محمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
12 محمدخانی باجگیران - منصوره دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
13 محمددوست‌ - پرویز دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
14 محمدزاده‌ - علیرضا اداره انتظامات سازمان مرکزی
15 محمدنژاد - محمد دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
16 محمدنیا خراسانی - سیدرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
17 محمدی - سیدعلی اداره انتظامات دانشکده علوم
18 محمدی - هادی معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
19 محمدی - محمدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
20 محمدی - الهام دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی
21 محمدی - سمیه دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی
22 محمدی - فاطمه دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی
23 محمدی - علیرضا دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
24 محمدی نامقی - غلامرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
25 محمدی نژاد - حمید دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
26 محمودآبادی - فریبا معاونت آموزشی حوزه معاونت
27 محمودی فخرداوود - مریم دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه
28 محمودی گاه - برات الله اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
29 مختاری خورنیک - محبوبه دانشکده علوم ریاضی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
30 مددی یان - ریحانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
31 مدرس - محمود اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
32 مدنی - سیدمحمدحسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
33 مرادپور ولی آباد - حمیدرضا مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
34 مرادی - فاطمه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
35 مرادی - کبری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
36 مرادی خواه - مریم مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
37 مرتضائی - حیدرعلی اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
38 مرتضائی مقدم - مهوش معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
39 مرجانی بجستانی - شهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
40 مسئله گو - محمدسعید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
41 مشتاق خراسانی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
42 مشتاقی - حمیدرضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
43 مشکین فام - ذبیح الله دانشکده معماری و شهرسازی اداره امورعمومی
44 مشیری - فرشته دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی
45 مصطفی زاده مشهدی - قربانعلی مدیریت حراست اداره انتظامات
46 مطبوعی - امیرحسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
47 مطیعی - محمدمهدی مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی پژوهشکده زمین لرزه شناسی
48 مظاهری شیروان - ژیلا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
49 مظفری - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی مدیریت
50 مظهری نمین - شهناز معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی

صفحه :

    123   >