لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 112
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 مالداری - ابراهیم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
2 ماهوتی - امیر دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
3 متقیان - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
4 مجدی - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
5 مجیدی - مسعود دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
6 مجیدی بهابادی - سیدمهدی دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
7 محروقی - سمیرا دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
8 محسنی خلیل آباد - صبیحه مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
9 محسنی خلیل آبادی - زکیه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
10 محمدخانی باجگیران - محمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
11 محمدخانی باجگیران - برات اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
12 محمدخانی باجگیران - منصوره دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
13 محمددوست‌ - پرویز دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
14 محمدزاده‌ - علیرضا اداره انتظامات سازمان مرکزی
15 محمدنژاد - محمد دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
16 محمدنیا خراسانی - سیدرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
17 محمدی - سمیه دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی
18 محمدی - هادی معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
19 محمدی - فاطمه دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی
20 محمدی - سیدعلی اداره انتظامات دانشکده علوم
21 محمدی - علیرضا دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
22 محمدی - الهام دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی
23 محمدی نامقی - غلامرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
24 محمدی نژاد - حمید دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
25 محمودآبادی - فریبا معاونت آموزشی حوزه معاونت
26 محمودی فخرداوود - مریم دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه
27 محمودی گاه - برات الله اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
28 مختاری خورنیک - محبوبه دانشکده علوم ریاضی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
29 مددی یان - ریحانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
30 مدرس - محمود اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
31 مدنی - سیدمحمدحسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
32 مرادپور ولی آباد - حمیدرضا مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
33 مرادی - فاطمه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
34 مرادی - کبری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
35 مرادی خواه - مریم مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
36 مرتضائی - حیدرعلی اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
37 مرتضائی مقدم - مهوش معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
38 مرجانی بجستانی - شهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
39 مسئله گو - محمدسعید معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
40 مشتاق خراسانی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
41 مشتاقی - حمیدرضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
42 مشکین فام - ذبیح الله دانشکده معماری و شهرسازی اداره امورعمومی
43 مشیری - فرشته دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی
44 مصطفی زاده مشهدی - قربانعلی مدیریت حراست اداره انتظامات
45 مطبوعی - امیرحسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
46 مطیعی - محمدمهدی مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی پژوهشکده زمین لرزه شناسی
47 مظاهری شیروان - ژیلا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
48 مظفری - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی مدیریت
49 مظهری نمین - شهناز معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
50 معافیان طرقدری - وجیهه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات

صفحه :

    123   >