لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 112
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 مالداری - ابراهیم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
2 ماهوتی - امیر دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
3 متقیان - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
4 مجدی - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
5 مجیدی - مسعود دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
6 مجیدی بهابادی - سیدمهدی دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
7 محروقی - سمیرا دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
8 محسنی خلیل آباد - صبیحه مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
9 محسنی خلیل آبادی - زکیه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
10 محمدخانی باجگیران - محمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
11 محمدخانی باجگیران - منصوره دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
12 محمدخانی باجگیران - برات اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
13 محمددوست‌ - پرویز دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
14 محمدزاده‌ - علیرضا اداره انتظامات سازمان مرکزی
15 محمدنژاد - محمد دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
16 محمدنیا خراسانی - سیدرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
17 محمدی - هادی معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
18 محمدی - سیدعلی اداره انتظامات دانشکده علوم
19 محمدی - علیرضا دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
20 محمدی - فاطمه دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی
21 محمدی - الهام دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی
22 محمدی نامقی - غلامرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
23 محمدی نژاد - حمید دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
24 محمودآبادی - فریبا معاونت آموزشی حوزه معاونت
25 محمودی فخرداوود - مریم دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه
26 محمودی گاه - برات الله اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
27 مختاری خورنیک - محبوبه دانشکده علوم ریاضی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
28 مددی یان - ریحانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
29 مدرس - محمود اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
30 مدنی - سیدمحمدحسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
31 مرادپور ولی آباد - حمیدرضا مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
32 مرادی - فاطمه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
33 مرادی - کبری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
34 مرادی خواه - مریم مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
35 مرتضائی - حیدرعلی اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
36 مرتضائی مقدم - مهوش معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
37 مرجانی بجستانی - شهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
38 مسئله گو - محمدسعید معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
39 مشتاق خراسانی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
40 مشتاقی - حمیدرضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
41 مشکین فام - ذبیح الله دانشکده معماری و شهرسازی اداره امورعمومی
42 مشیری - فرشته دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی
43 مصطفی زاده مشهدی - قربانعلی مدیریت حراست اداره انتظامات
44 مطبوعی - امیرحسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
45 مطیعی - محمدمهدی مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی پژوهشکده زمین لرزه شناسی
46 مظاهری شیروان - ژیلا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
47 مظفری - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی مدیریت
48 مظهری نمین - شهناز معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
49 معافیان طرقدری - وجیهه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات
50 معتمدی - محمدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها

صفحه :

    123   >