لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ک

موارد یافت شده : 36
نمایش موارد 1 تا 36

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 کاجدار - محمدحسن دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
2 کاردان مقدم - محسن معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
3 کارگر - سید علی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
4 کازرانی مقدم - ملیحه دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
5 کاظم نیا زیارت - علی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
6 کاظمی - پروانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
7 کاظمی چولانک - حبیب اله مدیریت اموراداری وپشتیبانی پایگاه بسیج شهید مطهری
8 کاظمی ریابی - سید حسن دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
9 کاظمیان مقدم - صفا مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
10 کامل مقدم - تکتم دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
11 کامل مقدم - فضیلت معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
12 کاوه پارسا - محمد اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
13 کدخدای - محمد دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
14 کدیور - ابراهیم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان گروه آموزشی تولیدات گیاهی
15 کدیور - فرزانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
16 کربلائی نجف تبریزی - معصومه دفتر ریاست و روابط عمومی اداره روابط عمومی
17 کرجی‌یزدی‌ - محسن‌ دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
18 کرد - زهرا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
19 کرمی - موسی دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
20 کریمی - موسی‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
21 کریمی - محمد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
22 کریمی‌تلگرد - حسین‌ اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
23 کشاورز - سعید معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
24 کشاورزی - غلامرضا اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
25 کشمیری - مهدیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
26 کفیلی انداد - محمدجواد اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
27 کلانی - محمدرضا دانشکده علوم اداره امور عمومی
28 کمالی نسب - محمد مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی اداره دانشجويان غيرايراني
29 کوچک زاده دندانساز - عباس دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
30 کوهستانی - مهدی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
31 کوهی نژاد - فخری معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
32 کهربائیان - مریم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
33 کهن - محمد دانشکده علوم اداره امور عمومی
34 کهن قدر - مهناز دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
35 کیش بافان - سیدمحمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
36 کیوانفر - نسرین دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی

صفحه :