لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ع

موارد یافت شده : 63
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 عابدانی قهوه چی - پروین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
2 عابدانی قهوه چی - زهره دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
3 عابدزاده - مرضیه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
4 عابدزاده کیزوری - راضیه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
5 عابدیان - علیرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
6 عادلی - معصومه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
7 عاشوری چمن آبادی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
8 عاشوری چمن آبادی - براتعلی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
9 عامل محرابی - امیراسفندیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
10 عباس زاده - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
11 عباس زاده دربانی - زهرا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
12 عباس منش - غلامعلی اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
13 عباس نژاد - حسین معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
14 عباسپورسررود - هادی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
15 عباسی - زهره معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
16 عباسی - مراد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
17 عباسیان مقدم - عصمت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی
18 عباسیه - علی اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
19 عبدالشاهی - مهرانه دانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسی
20 عبدالله زاده - محمدرضا دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی اقتصاد
21 عبداللهی - غلامرضا اداره انتظامات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
22 عبدالهیان احمدآباد - محسن دانشکده علوم ورزشی اداره امور عمومی
23 عبدی - علیرضا دانشکده مهندسی حوزه ریاست
24 عبدی آق کمر - غلامحسن دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
25 عبدی آق کمر - محسن معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
26 عبدی زاده خادر - محمدعلی حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
27 عجم - ابوالقاسم اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
28 عجمی ساده فدافن - علی اکبر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره خدمات ونقلیه
29 عدالتی‌معافی - محسن‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور تغذیه
30 عرب - غلامرضا دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
31 عرب طاط - محمدرضا مدیریت دانشجویی اداره رفاه دانشجویی
32 عرب نرمی - داود معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
33 عربخانی - احسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
34 عربی خادر - مصطفی پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
35 عرفانی مجد - رضا دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
36 عرفانیان - منیره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
37 عرفانیان - حسین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی کتابخانه
38 عسکری - سیدحسین دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
39 عشرتی - حمید دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
40 عشقی - صدیقه مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
41 عصمت مدار فاروجی - زهرا دانشکده علوم اداره امور عمومی
42 عطاردی - حسن اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
43 عطاردی بیمرغی - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
44 عطایی خوشرو - حسین معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
45 عطایی رویانی - حمید مدیریت دانشجویی اداره تغذیه
46 عطری اردکانی - سیدمحمد مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
47 عظیمی - سید حمید معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
48 عفتی قشلاق - حسن اداره انتظامات سازمان مرکزی
49 علوی - سیدصادق دفتر نمایندگی نهاد رهبری دفتر نمایندگی نهاد رهبری
50 علوی رضوی - سیدجواد معاونت آموزشی معاونت آموزشی

صفحه :

    12   >