لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ص

موارد یافت شده : 36
نمایش موارد 1 تا 36

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 صاحب‌ - مهدی‌ دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
2 صاحبی هوس - حمید مدیریت دانشجویی حوزه مدیریت
3 صاحبیان سقی - طاهره معاونت آموزشی حوزه معاونت
4 صادق النجاه - طاهره دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
5 صادقی - امیرعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
6 صادقی - علی اصغر اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
7 صادقی - رضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
8 صادقی منش - جواد اداره انتظامات دانشکده مهندسی
9 صافدل مغانی - ابوالفضل معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
10 صالح آبادی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
11 صالح فر - معصومه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
12 صالحی بایگی - سیدعلی مدیریت آموزشی اداره پذیرش و ثبت نام
13 صالحی مقدم - علی اصغر دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
14 صالحی نیا - حسنعلی دانشکده مهندسی کتابخانه
15 صامنی تیتکانلو - وجیهه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
16 صانعی مهری - فائزه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
17 صباغی - محمد اداره انتظامات حوزه معاونت دانشجویی
18 صبوریان - ناهید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
19 صحافیان - مهدی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
20 صداقت - حیدرعلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
21 صدرا - سمیه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
22 صدیقی - محمود معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
23 صراف نژاد طوسی - صدیقه دفتر نمایندگی نهاد رهبری دفتر نمایندگی نهاد رهبری
24 صفائی‌ - یوسف‌ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
25 صفائی - صالح حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
26 صفائی - قاسمعلی اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
27 صفاری - سیدمحمدکاظم معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
28 صفایی - سیدمحمدمهدی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
29 صفدری - غلامرضا اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
30 صفدری - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
31 صفری - اعظم دانشکده علوم ورزشی دانشکده علوم ورزشی
32 صفوی - محمود اداره انتظامات سازمان مرکزی
33 صلاحی بجستانی - حسین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
34 صمدی - حیدرعلی‌ مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
35 صمدی‌ - عبدالصمد اداره خدمات و نقلیه اداره انتظامات دانشگاه
36 صنعتی‌تیرگان‌ - محمود معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی

صفحه :