اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 90

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آسوده  احمد  علوم   شيمي  asoodeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asoodeh/
 ابریشم چی  پروانه  علوم   زيست شناسي  abrisham um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abrisham/
 اجتهادی  حمید  علوم   زيست شناسي  hejtehadi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hejtehadi/
 احمدزاده  محمد حسین  علوم   شيمي  h ahmadzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.ahmadzadeh/
 اختر شناس  سیدجواد  علوم   فيزيك  akhtarshenas ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akhtarshenas/
 اخلاقی نیا  بتول  علوم   شيمي  akhlaghinia  http://www.um.ac.ir/~akhlaghinia/
 استاد موحد  سعید  علوم   شيمي  info kiansaffron com  http://www.um.ac.ir/~s-ostad/
 اسلامی  پروین  علوم   فيزيك  eslami ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eslami/
 اسماعیلی  عباسعلی  علوم   شيمي  abesmaeili  http://www.um.ac.ir/~abesmaeili/
 اشرف  نرجس  علوم   شيمي  ashraf-n um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ashraf-n/
 انتظاری  محمدحسن  علوم   شيمي  moh_entezari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~entezari/
 ایزدیار  محمد  علوم   شيمي  izadyar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~izadyar/
 بحرینی  معصومه  علوم   زيست شناسي  mbahreini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbahreini/
 بهدانی  محمد  علوم   فيزيك  mbehdani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbehdani/
 بهرامی  احمدرضا  علوم   زيست شناسي  ar-bahrami ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ar-bahrami/
 بهنام رسولی  فاطمه  علوم   زيست شناسي  behnam3260 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behnam3260/
 بهنام رسولی  مرتضی  علوم   زيست شناسي  behnam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behnam/
 پورایوبی  مهرداد  علوم   شيمي  pourayoubi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pourayoubi/
 پورمقدم  پیمان  علوم   زمين شناسي  ppmoghaddam ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ppmoghaddam/
 پیرانی اسگوئی  عاطفه  علوم   زيست شناسي  apirani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~apirani/
 تقوی شهری  سیده فاطمه  علوم   فيزيك  taghavishahri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taghavishahri/
 تکجو چلارس  رضا  علوم   شيمي  r takjoo um ac ir  http://www.um.ac.ir/~r.takjoo/
 جاویدان  کورش  علوم   فيزيك  javidan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javidan/
 جلال  راضیه  علوم   شيمي  razieh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razieh/
 چنیانی  منیره  علوم   زيست شناسي  Cheniany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~cheniany/
 حافظی مقدس  ناصر  علوم   زمين شناسي  nhafezi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nhafezi/
 حداد  فرهنگ  علوم   زيست شناسي  haddad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haddad/
 حداد مشهد ریزه  علی اکبر  علوم   زيست شناسي  a haddad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.haddad/
 حسین دخت  محمدرضا  علوم   شيمي  housain um ac ir  http://www.um.ac.ir/~housain/
 حسینی  سیدکیوان  علوم   فيزيك  k-hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k-hosseini/