دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ژاسممحمدرضامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
2ژالهریحانهاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
3ژالهصفا علوم داميدکتری (Ph.D)http://safa.zhaleh.student.um.ac.ir
4ژالهصفا علوم داميدکتری (Ph.D)http://safa.zhaleh.student.um.ac.ir
5ژرفیهانیه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://hanieh.zharfi.student.um.ac.ir
6ژیلاییعاطفهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد