دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۵۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
41رازیانیمهدی زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://me_ra377.student.um.ac.ir
42راست پورحسینعلوم دامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
43راستگارزینتریاضی محضدکتری (Ph.D)http://rastgar.student.um.ac.ir
44راستگارسیده سامیه اقتصادکارشناسی ارشدhttp://rastgar.seyedehsamieh.student.um.ac.ir
45راستگونرجس زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://na.rastgoo.student.um.ac.ir
46راستگوسجاد مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
47راستینفرنگیس زيست شناسيکارشناسی ارشد
48راسخهما زمين شناسيکارشناسی ارشد
49راسخهما زمين شناسيکارشناسی ارشد
50راسخهما زمين شناسيکارشناسی ارشد
51راسخهما زمين شناسيکارشناسی ارشد
52راسخشیرینمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://rasekh.shirin.student.um.ac.ir
53راشدهداروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://rashed.student.um.ac.ir
54راشدپریا مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
55راشدیهانیه زيست شناسيدکتری (Ph.D)
56راشکیشهاب آمارکارشناسی ارشدhttp://sh_ra653.student.um.ac.ir
57راشکی قلعه نوماریا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://maria.rashki.student.um.ac.ir
58راضیعباس منشد زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
59راضیحسین هاشم علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://hu_ra356.student.um.ac.ir
60راضیزهراء عبدالکریم مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://zahraaabdulkareem.radhi.student.um.ac.ir