دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۵۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
81جشاریفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://fateme.jeshari.student.um.ac.ir
82جشان نژادعزیزفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://az_ja552.student.um.ac.ir
83جعفر زاده نجارمرتضیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
84جعفراقاییسعیدهروان شناسیکارشناسی ارشد
85جعفرزادهمینوبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://jafarzade.minoo.student.um.ac.ir
86جعفرزادهالهه حقوقکارشناسی ارشد
87جعفرزادهمحمدمهدی فيزيكکارشناسی ارشد
88جعفرنیافاطمه ساداتمطالعات برنامه ریزی درسیدکتری (Ph.D)http://f.s.jafarnia.student.um.ac.ir
89جعفرنیاهادی مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://hadi.jafarnia.student.um.ac.ir
90جعفرپورسمیهعلوم مهندسی آبکارشناسی ارشد
91جعفرپورایمان مهندسي برقکارشناسی ارشد
92جعفرپور نصیرمحلهسمیه تاريخکارشناسی ارشدhttp://somaye.jafarpour.student.um.ac.ir
93جعفرپور چک آبطاهره مهندسي شيميدکتری (Ph.D)http://jafarpourcheckab_t.student.um.ac.ir
94جعفرپورجاغرقمژگان علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
95جعفرپوررضاییسیدهومن حسابداريکارشناسی ارشدhttp://hooman.jafarpoor.student.um.ac.ir
96جعفرپورچکابفاطمه خاكشناسيدکتری (Ph.D)
97جعفریحمیدرضافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
98جعفریفهیمه جغرافيادکتری (Ph.D)http://fa.jafari.student.um.ac.ir
99جعفریرضارياضي كاربرديکارشناسی ارشد
100جعفریمرضیه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)