دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۳۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
81جزاییمحدثه علوم سياسيدکتری (Ph.D)http://mo_ja663.student.um.ac.ir
82جشاریفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://fateme.jeshari.student.um.ac.ir
83جشان نژادعزیزفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://az_ja552.student.um.ac.ir
84جعفر زاده نجارمرتضیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
85جعفراقاییسعیدهروان شناسیکارشناسی ارشد
86جعفرزادهمینوبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://jafarzade.minoo.student.um.ac.ir
87جعفرزادهالهه حقوقکارشناسی ارشد
88جعفرزادهمحمدمهدی فيزيكکارشناسی ارشد
89جعفرنیافاطمه ساداتمطالعات برنامه ریزی درسیدکتری (Ph.D)http://f.s.jafarnia.student.um.ac.ir
90جعفرنیاهادی مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://hadi.jafarnia.student.um.ac.ir
91جعفرپورسمیهعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
92جعفرپورایمان مهندسي برقکارشناسی ارشد
93جعفرپور نصیرمحلهسمیه تاريخکارشناسی ارشدhttp://somaye.jafarpour.student.um.ac.ir
94جعفرپور چک آبطاهره مهندسي شيميدکتری (Ph.D)http://jafarpourcheckab_t.student.um.ac.ir
95جعفرپورجاغرقمژگان علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
96جعفرپوررضاییسیدهومن حسابداريکارشناسی ارشدhttp://hooman.jafarpoor.student.um.ac.ir
97جعفرپورچکابفاطمه خاکشناسیدکتری (Ph.D)
98جعفریفهیمه جغرافيادکتری (Ph.D)http://fa.jafari.student.um.ac.ir
99جعفریرضارياضي كاربرديکارشناسی ارشد
100جعفریمرضیه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)