دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۷۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
81جرگهحمیدهعلوم مهندسی آبکارشناسی ارشد
82جریومحمد عبدعلی حسین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://mo_je670.student.um.ac.ir
83جزایری سقیعفتعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://jazayerisaghi.efat.student.um.ac.ir
84جزاییمحدثه علوم سياسيدکتری (Ph.D)http://mo_ja663.student.um.ac.ir
85جشاریفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://fateme.jeshari.student.um.ac.ir
86جشان نژادعزیزفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://az_ja552.student.um.ac.ir
87جعفر زاده نجارمرتضیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
88جعفراقاییسعیدهروان شناسیکارشناسی ارشد
89جعفرزادهمینوبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://jafarzade.minoo.student.um.ac.ir
90جعفرزادهالهه حقوقکارشناسی ارشد
91جعفرزادهمحمدمهدی فيزيكکارشناسی ارشد
92جعفرزاده جسمانیزهرا محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://zahra.jafarzadeh.student.um.ac.ir
93جعفرنژادسعیدعلوم سیاسی ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://sa_ja945.student.um.ac.ir
94جعفرنیافاطمه ساداتمطالعات برنامه ریزی درسیدکتری (Ph.D)http://f.s.jafarnia.student.um.ac.ir
95جعفرنیاهادی مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://hadi.jafarnia.student.um.ac.ir
96جعفرپورسمیهعلوم مهندسی آبکارشناسی ارشد
97جعفرپورایمان مهندسي برقکارشناسی ارشد
98جعفرپور نصیرمحلهسمیه تاريخکارشناسی ارشدhttp://somaye.jafarpour.student.um.ac.ir
99جعفرپور چک آبطاهره مهندسي شيميدکتری (Ph.D)http://jafarpourcheckab_t.student.um.ac.ir
100جعفرپورجاغرقمژگان علوم اجتماعيکارشناسی ارشد