دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۷۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
121البدریجعفر ثجیل حسین حسابداريدکتری (Ph.D)
122البلاویمحمد جمیل عبدالامیر حقوقکارشناسی ارشد
123البلاویمحمد جمیل عبدالامیر حقوقکارشناسی ارشد
124البلاویمحمد جمیل عبدالامیر حقوقکارشناسی ارشد
125البلاویمحمد جمیل عبدالامیر حقوقکارشناسی ارشد
126البهادلیمحمد ماجد مجر حقوقکارشناسی ارشد
127البهادلیعلی کریم عکار حقوقکارشناسی ارشد
128البوالجدعباس حمیدی عباس حقوقکارشناسی ارشد
129البوسعبرعلی حسین عبد حسابداريکارشناسی ارشدhttp://al_al397.student.um.ac.ir
130البوصالحرؤی کامل محیسن حقوقکارشناسی ارشد
131البکیراتعلی ثامر جاسم حقوقکارشناسی ارشد
132التمیمیعلی کریم کاظم حقوقکارشناسی ارشد
133التمیمیمصعب محمد عبدالنبی علوم سياسيکارشناسی ارشد
134الثعالبییسرا خلف حلو حقوقکارشناسی ارشدhttp://ya_al574.student.um.ac.ir
135الجابریامجد حمید مزهر حسابداريکارشناسی ارشد
136الجابریهشام حسابداريکارشناسی ارشد
137الجابریمحمد حسابداريکارشناسی ارشد
138الجابریعلی ولید ظاهر حقوقکارشناسی ارشد
139الجابریخضر غالب فاخر حقوقکارشناسی ارشد
140الجبوریزید حسن صبیح حقوقکارشناسی ارشد