کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پازوکی شاهسوندالههمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://pazouki.staffcms.um.ac.ir
2زرنگابوالقاسممعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://zerang.staffcms.um.ac.ir
3سعیدخبازسرشوریمحسنمعاونت پژوهش و فناوریموسسه چاپ و انتشاراتhttp://khabaz.staffcms.um.ac.ir
4فاخرزهرامعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://fakher.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی