کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1افشاران مشهدیمجیدمعاونت پژوهش و فناوریموسسه چاپ و انتشاراتhttp://m.afsharan.staffcms.um.ac.ir
2سعیدخبازسرشوریمحسنمعاونت پژوهش و فناوریموسسه چاپ و انتشاراتhttp://khabaz.staffcms.um.ac.ir
3یزدیفاطمهمعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://yazdifa.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی