کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اشراقی‌عیدمحمدمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://m-eshraghi.staffcms.um.ac.ir
2الوانی‌نوروزمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره انتظاماتhttp://alvani.staffcms.um.ac.ir
3باقریان‌حسین‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://h-bagherian.staffcms.um.ac.ir
4بانوی‌غلامحسین‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://banavi.staffcms.um.ac.ir
5بنی‌هاشمی‌اسماعیل‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت کارگزینی و رفاهhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
6جاودانی لشکرخانیجعفرمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://j.javdani.staffcms.um.ac.ir
7جلالیسیدمجتبیمدیریت ساختمانها وتاسیساتاداره خدمات فنیhttp://m-jalali.staffcms.um.ac.ir
8حسن نیاسیدمحمدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://hasnnia.staffcms.um.ac.ir
9خصلتی‌سیدحسین‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://kheslati.staffcms.um.ac.ir
10خوش نویس طرقبهعباسمدیریت مالیاداره دفترداری و تنظیم حسابهاhttp://khoshnevis.staffcms.um.ac.ir
11دانش علی ملکی‌مریم‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://daneshali.staffcms.um.ac.ir
12زارع‌ کاریزی‌یوسف‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://y-zare.staffcms.um.ac.ir
13زراعت پیشهمحمودمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://zeraatpisheh.staffcms.um.ac.ir
14ستاریحسنمدیریت مالیاداره رسیدگی به اسنادhttp://sattari.staffcms.um.ac.ir
15سردار طرقدری‌محمدابراهیم‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
16ضیائی‌نصرابادی‌اسدالله‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره انتظاماتhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
17عالمی‌حسین‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://h-alami.staffcms.um.ac.ir
18عباسی میم‌محمدرضامدیریت ساختمانها وتاسیساتاداره خدمات فنیhttp://abbasi.m.staffcms.um.ac.ir
19غریب‌زلیخامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://z-gharib.staffcms.um.ac.ir
20قاسمی‌محمدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://ghasemi1.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی