کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1زواریمحمدابراهیممعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://zavari.staffcms.um.ac.ir
2سلطانی فرمنصورمعاونت آموزشیکالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)http://soltanifar-m.staffcms.um.ac.ir
3شالیانرحیممعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://shalian.staffcms.um.ac.ir
4صالحی‌نوروزعلی‌معاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://na-salehi.staffcms.um.ac.ir
5ضامنیحسینمعاونت آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلیhttp://zameni.staffcms.um.ac.ir
6عبدالهی‌اصل‌اسکندرمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
7فیاضامیرخسرومعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://fayyaz.staffcms.um.ac.ir
8قشقائیمجیدمدیریت آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://ghashghaei.staffcms.um.ac.ir
9کاجگیرغلامرضامعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://kajgir.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی