کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آقازادهسیدمحمدعلیحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://notfound.staffcms.um.ac.ir
2اردبیلی حقیقیهوشنگحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://notfound.staffcms.um.ac.ir
3افخمیغلامعلیحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://notfound.staffcms.um.ac.ir
4افشاری‌پوررجبعلی‌اداره انتظاماتمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://afsharipoor.staffcms.um.ac.ir
5بابازاده رشوانلوحیدرعلیحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://h.babazadeh.staffcms.um.ac.ir
6بافنده مقدمرضاحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://notfound.staffcms.um.ac.ir
7بسکابادی‌حسین‌اداره انتظاماتدانشکده الهیات ومعارف اسلامیhttp://boskabadi.staffcms.um.ac.ir
8بهزادفرمحمدعلیحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://notfound.staffcms.um.ac.ir
9پرکوهفاطمه زهراحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://notfound.staffcms.um.ac.ir
10تشکری مسگرانجوادحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://notfound.staffcms.um.ac.ir
11توکلی نیکمحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://tavakoli-n.staffcms.um.ac.ir
12جلیلی فرقربانعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://jalilifar.staffcms.um.ac.ir
13حسابیعزیزا..حوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://notfound.staffcms.um.ac.ir
14حسن زادهغلامحسینمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://gh-hasanzadeh.staffcms.um.ac.ir
15حسین پورمحمدرضااداره انتظاماتحوزه معاونت دانشجوییhttp://hoseynpour.staffcms.um.ac.ir
16خورسندمایانیحاجیحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://k.mayani.staffcms.um.ac.ir
17ذکاوتی زادههومانحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://notfound.staffcms.um.ac.ir
18راهیمجیدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://rahi.staffcms.um.ac.ir
19رضائیشهیدمحمدحسنحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://notfound.staffcms.um.ac.ir
20رضائیمحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-rezaee.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی