کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پردلیپروانهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://pordeli.staffcms.um.ac.ir
2حسن زاده سیستانیحسندانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://sistani-hh.staffcms.um.ac.ir
3خیرخواهانهادیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://kheyrkhahan.staffcms.um.ac.ir
4دهقانمحمددانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://dehghan.staffcms.um.ac.ir
5رحمتی‌محمدابراهیم‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://merahmati.staffcms.um.ac.ir
6سالارمرادی‌مهدی‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://salarmoradi.staffcms.um.ac.ir
7شاکری سکهمحمددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://shakeri-s.staffcms.um.ac.ir
8صادقییعقوبعلیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://sadeghi-ya.staffcms.um.ac.ir
9قندهاری زادمحمدحسیندانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://ghandeharizadeh.staffcms.um.ac.ir
10کیوانی‌محمدعلی‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://keyvani.staffcms.um.ac.ir
11مؤذنی لطف آبادیمعصومهدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://moazzeni.staffcms.um.ac.ir
12مهدیزاده‌غلامرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://mehdizadeh.staffcms.um.ac.ir
13نصرت آبادیغلامحسندانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://nosratabadi-gh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی