کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اخوانحمیدهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://akhavan.staffcms.um.ac.ir
2اسدیان‌علی‌دانشکده علوم ورزشیاداره امور عمومیhttp://a-asadian.staffcms.um.ac.ir
3ظفریفریدهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://fzafari.staffcms.um.ac.ir
4عباس زاده صنوبریمحسندانشکده علوم ورزشیاداره امور عمومیhttp://sanobari.staffcms.um.ac.ir
5محمودیانحمیددانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://mahmoudian.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی