کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ژولیدهمحمدهمههمهhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
2ژیان دربندیاکبرهمههمهhttp://a.zhian.staffcms.um.ac.ir
3ژیان فیض آبادیاحمدحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://notfound.staffcms.um.ac.ir
4ژیانپورنعمت اللهدانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://zhianpour.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی