کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
161مهربانزینبمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت خدمات دانشجوییhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
162عبداللهی مهدی آبادرجبعلی‌اداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://r-abdollahi.staffcms.um.ac.ir
163نعمتی گاه‌رجبعلی‌اداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://r-nemati.staffcms.um.ac.ir
164هاشمی اندرخ‌سیدحسن‌اداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://h-hashemi.staffcms.um.ac.ir
165باقریان‌حسین‌معاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://h-bagherian.staffcms.um.ac.ir
166داودیان ده سرخیحسینمعاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://davoudian.staffcms.um.ac.ir
167سردار طرقدری‌محمدابراهیم‌معاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
168محبوبی‌ بستان آباداسماعیلمعاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://mahbobi-b.staffcms.um.ac.ir
169ناجم حصاریرمضانعلیمعاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://r.najem.staffcms.um.ac.ir
170ناظرحسین‌معاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://h_nazer.staffcms.um.ac.ir
171مراغه چینادرمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://maraghehchi.staffcms.um.ac.ir
172بنی‌هاشمی‌اسماعیل‌معاونت اداری و مالیمدیریت کارگزینی و رفاهhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
173صمدیحیدرعلی‌مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانمرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانhttp://h-samadi.staffcms.um.ac.ir
174دهباشیانصدیقهمرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزیمرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزیhttp://s.dehbashian.staffcms.um.ac.ir
175شادمهریعزت‌مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزیمرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزیhttp://a-shadmehri.staffcms.um.ac.ir
176افشاری‌پوررجبعلی‌اداره انتظاماتمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://afsharipoor.staffcms.um.ac.ir
177دادرس جواناحمدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://dadras.staffcms.um.ac.ir
178علوی‌سیدرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://sr-alavi.staffcms.um.ac.ir
179دلدارمحمددانشکده کشاورزیمزرعه دانشکدهhttp://deldar.staffcms.um.ac.ir
180فکور معنویاحمدمعاونت اداری و مالیمعاونت اداری و مالیhttp://a.fmanavi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی