کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۵۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
161نعمتی گاه‌رجبعلی‌اداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://r-nemati.staffcms.um.ac.ir
162هاشمی اندرخ‌سیدحسن‌اداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://h-hashemi.staffcms.um.ac.ir
163باقریان‌حسین‌معاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://h-bagherian.staffcms.um.ac.ir
164داودیان ده سرخیحسینمعاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://davoudian.staffcms.um.ac.ir
165سردار طرقدری‌محمدابراهیم‌معاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
166محبوبی‌ بستان آباداسماعیل‌معاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://mahbobi-b.staffcms.um.ac.ir
167ناظرحسین‌معاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://h_nazer.staffcms.um.ac.ir
168بنی‌هاشمی‌اسماعیل‌معاونت اداری و مالیمدیریت کارگزینی و رفاهhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
169صفدریمحمدمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://m-safdari.staffcms.um.ac.ir
170دهباشیانصدیقهمرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزیمرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزیhttp://s.dehbashian.staffcms.um.ac.ir
171شادمهریعزت‌مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزیمرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزیhttp://a-shadmehri.staffcms.um.ac.ir
172افشاری‌پوررجبعلی‌اداره انتظاماتمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://afsharipoor.staffcms.um.ac.ir
173دادرس جواناحمدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://dadras.staffcms.um.ac.ir
174علوی‌سیدرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://sr-alavi.staffcms.um.ac.ir
175دلدارمحمددانشکده کشاورزیمزرعه دانشکدهhttp://deldar.staffcms.um.ac.ir
176فکور معنویاحمدمعاونت اداری و مالیمعاونت اداری و مالیhttp://a.fmanavi.staffcms.um.ac.ir
177دریادل ابدال آبادیابوالقاسممعاونت فرهنگی - اجتماعیمعاونت فرهنگی - اجتماعیhttp://daryadel.staffcms.um.ac.ir
178ابراهیمیخلیل الهمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهش و فناوریhttp://k-ebrahimi.staffcms.um.ac.ir
179سعیدخبازسرشوریمحسنمعاونت پژوهش و فناوریموسسه چاپ و انتشاراتhttp://khabaz.staffcms.um.ac.ir
180 // //صدیقههمههمهhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی