استادان

 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1چشمیعلیعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصادي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a.cheshomi
2چنیانیمنیرهعلوم زيست شناسيCheniany@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~cheniany

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده