استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ضابطاحدمهندسی مهندسي متالورژي و موادahad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahad
2ضمیری جعفریانحسینمهندسی مهندسي برقhzamiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hzamiri
3ضیائیسیدعلیمهندسی مهندسي عمرانseyedali1359@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~sa-ziaee
4ضیائیعلی نقیکشاورزیعلوم و مهندسی آبan_ziaei@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~an-ziaei

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا