استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ارشدیوحیدپژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانیاقتصاد اسلامیv.arshadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~v.arshadi
2افخمی روحانیحسینپژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانیمدیریت اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~afkhami

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا