استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1یازرلومحمدعلیعلوم زمين شناسيmyazarlou@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ya326
2یزدان بخشمحمدعلوم شيميmyazdan@.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~myazdan
3یزدی مطلقمحمودالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~yazdi-m
4یغمائیجواد (شهپر)علوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~yaghmaii
5یغماییفرنوشکشاورزیگیاهپزشکیyaghmaee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yaghmaee
6یوسف ثانیسیدمحمدرضامهندسی مهندسي متالورژي و موادsani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sani
7یوسفی سیگاریمنوچهرمهندسی مهندسي عمران(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sigari

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده