استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1یازرلومحمدعلیعلوم زمين شناسيmyazarlou@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ya326
2یزدان بخشمحمدعلوم شيميmyazdan@.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~myazdan
3یزدی مطلقمحمودالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~yazdi-m
4یغمائیجواد (شهپر)علوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~yaghmaii
5یغماییفرنوشکشاورزیگیاهپزشکیyaghmaee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yaghmaee
6یوسف ثانیسیدمحمدرضامهندسی مهندسي متالورژي و موادsani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sani
7یوسفی سیگاریمنوچهرمهندسی مهندسي عمران(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sigari

مرور بر اساس فهرست الفبا