استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1هادویفاطمهعلوم زمين شناسيhadavi231@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~fhadavi
2هادی زاده یزدیمحمدهادیعلوم فيزيكmhhadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mhhadi
3هرویمحمد جوادعلوم اداری و اقتصادی حسابداري(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mj-heravi
4همتی گلیانعبدالهالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميhemati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hemati
5هنریبهمنعلوم ریاضیریاضی محضhonary@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~honary

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده