استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1غفوریمحمدعلوم زمين شناسيghafoori@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghafoori
2غلامی نژادمحمدعلیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيgholaminezhad@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~gholaminezhad
3غیرتیمحمدصادقعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيssamavy@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~gheirati

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده