استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ظریف آهوبرهمحمدحسینادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zarif
2ظریف فیروزعسگریمنوچهرادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m-zarif

مرور بر اساس فهرست الفبا