استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ظریف آهوبرهمحمدحسینادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zarif
2ظریف فیروزعسگریمنوچهرادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m-zarif

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده