استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ضمیریسیدمحمدعلیادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیzamiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zamiri
2ضیاء شهابیپرویزالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~pziae
3ضیافتی باقرزادهسیداحمدعلوم شيميziafatiahmad @gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ziafati

مرور بر اساس فهرست الفبا