استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ضمیریسیدمحمدعلیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيzamiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zamiri
2ضیافتی باقرزادهسیداحمدعلوم شيميziafatiahmad @gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ziafati

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده