استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1دانشوریعبدالهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~daneshvari
2داورپناهمحمدرضاعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~davarpanah
3داوری نژادغلامحسینکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزdavarynej@.um.ac.ir, davarygh@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~davarynej
4درویشجمشیدعلوم زيست شناسيdarvish_j2001@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~darvish
5دستغیبنورالساداتعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nsadat
6دقیقه رضائیسعیدعلوم ورزشیرفتار حرکتیsdrezaie@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~daghigh
7دلداریحسینمهندسی مهندسي كامپيوترhdeldari@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hd
8دهقانیان قطب ابادیسیاوشکشاورزیاقتصاد كشاورزي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~dehghanian
9دیانیمحمدحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیdaneshvarz85@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~dayani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده